Experti ze Sao Paula pod vedením doktorky Iriny Kerkisové dělali pokusy se samčími embryi myší. Z jejich kmenových buněk pak byli schopni získat nejen plodné spermie, ale dokonce i vajíčko.

Zatím však nebyl pokus doveden do fáze, kdy by „samčí“ vajíčko bylo oplozeno, takže není možné přesně říci, zda by mohla být taková buňka spojena se spermií a zda by vznikalo dále embryo a plod. Brazilci však věří, že učinili první krok ke zplození dítěte ze dvou mužů.

Pokud by to v budoucnosti bylo prakticky možné, skýtala by technika možnost zplodit dítě dvěma gayům. Jeden partner by daroval kmenové buňky kůže pro vajíčko, které by mohlo být oplozeno spermií druhého muže. Zcela bez žen by se ovšem muži neobešli, neboť vzniklou zygotu (oplozené vajíčko) by bylo zapotřebí umístit do dělohy náhradní matky, kde by se dále vyvíjela v embryo a plod.

Muži by tak mohli zplodit děti obou pohlaví

„Myslím, že je to možné, ale nevím, jak se na to lidé budou dívat z etického hlediska,“ prohlásila Kerisová. Její studie byla publikována v odborném časopise Cloning and Stem Cells.

Zatímco dvě ženy by plodily vždy dívky, dva muži by měli možnost zplodit jak chlapce, tak holčičku. Ženské buňky obsahují vždy pár pohlavních chromozómů X. Takže jejich spojením vzniká vždy opět žena. Muži ale mají chromozómy X a Y.

Potomci dvou mužů by byli z poloviny chlapci (vajíčko X a spermie Y nebo vajíčko Y a spermie X), ze čtvrtiny dívky (spermie X vajíčko X) a jedna čtvrtina oplozených vajíček by byla neživotaschopná. To jsou ty případy, kdy by spermie Y jednoho muže oplodnila vajíčko Y. Tato kombinace se neslučuje se životem.