Psycholog Stanislav Hubálek zase kdysi prohlásil, že pokud žena postrádá touhu po dítěti, není to normální a měla by se léčit. Bohužel už se nikdo nedozví, jakými postupy se dá chybějící mateřský pud nastartovat.

Znám desítky žen, které zůstaly programově bezdětné. Ač nejsem psycholog, jsem přesvědčen, že jsou duševně zcela zdravé. Většinou to jsou ženy vzdělané a často zastávají zodpovědná pracovní místa. Nebo jsou nositelkami několika akademických titulů a vědeckých hodností.

Mají zkrátka jiný žebříček životních hodnost a dítě se jim do těchto ambicí jaksi nevejde. V životě jsou nicméně spokojené a šťastné.

I když v celkové populaci tvoří jistě menšinu, měli bychom je snad považovat za úchylné? Mají zapotřebí snášet výčitky týkající se jejich údajného populačního sobectví a nezodpovědnosti? A není projevem nezodpovědnosti spíš to, když lidé plodí další a další potomky, aniž by jim zajistili možnost zdárného tělesného a duševního vývoje?

Mezinárodní den žen versus Svátek matek

Tyto myšlenky mi nedávno znovu táhly hlavou, když v parlamentu projednávali návrh senátora Martina Mejstříka (Cesta změny) na změnu Mezinárodního dne žen na Svátek matek. Domnívá se pan senátor ve shodě s výše jmenovaným psychologem, že by každá žena měla být matkou?

Současně byl podán ještě jeden návrh: změna Svátku práce na Svátek jara a práce. To už je jistě přijatelnější. Práci mohou oslavodoucna vat pracující a jaro zase důchodci a senátoři. Doufám, že heslo „kdo nepracuje, ať nejí“ skončilo dávno ve starém železe. Ale vážně: myslím si, že považovat Mezinárodní den žen za ideologizovaný komunistický svátek je zpozdilé a zavání trochu hysterií. Poslanecká sněmovna tento návrh právem zamítla.

Divím se, že žádného ze zákonodárců nenapadla myšlenka rovnosti pohlaví. Mezinárodně se tomu říká „gender equality“.

Přísahají na to všechny evropské instituce. Evropský parlament o tom přijal už spoustu usnesení a dopad na nevládní organizace je často paradoxní. Třeba na posledním evropském zasedání Mezinárodní federace pro plánované rodičovství bylo 80 procent žen a jenom 20 procent mužů.

Mám pro pány senátory do buzdravé nápad. Snažte se podat návrh na Mezinárodní den mužů.

Bude to jistě úspěšnější než Mezinárodní den otců. Nejen matky mají totiž právo odmítat mateřství. I muži mohou odmítat otcovství. A mnozí v tom bývají úspěšnější než dřívější odmítači vojenské služby.