"Zřejmě poprvé kniha zveřejňuje návod, jak bojovat s bulimií svépomocí," řekla dnes ČTK autorka předmluvy, Jana Sladká z občanského sdružení Anabell.

Svépomocný program je pro mnoho dívek, které nemocí trpí, ale bojí se zajít k lékaři, jedinou cestou, upozornila Sladká. Kniha podrobně popisuje, jak v jednadvacetidenním programu bojovat s psychickou nemocí. Každý den má svou ústřední myšlenku, například "mohu být sama sebou" či "mlčeti zlato". Program je pro zvýšení účinnosti možné opakovat.

Autorka knihy také popisuje vlastní boj s nemocí a nezanedbatelná část je věnována radám rodičům a partnerům takto postižených žen. Brněnské občanské sdružení Anabell pomáhá dívkám a ženám trpícím chorobným strachem ze ztloustnutí, mentální anorexií, i návaly nezvladatelné žravosti a pozdějším zvracením, bulimií. Organizuje terapeutické skupiny, přednášky a besedy. Radí na internetových stránkách i osobně každý všední den v sídle sdružení v brněnské Bratislavské ulici číslo 2.

Šest procent případů končí smrtí

Věk dívek, které postihly poruchy příjmu potravy, se snižuje. Výjimkou nejsou devítileté děti. Anorexií či bulimií trpí šest procent populace, třetinu tvoří chronické stavy. Jen asi třetina postižených se zcela vyléčí. Šest procent případů končí smrtí. Riziko sebevraždy je až dvěstěkrát vyšší než u ostatní populace.

Anorektičky pod různými záminkami odmítají jíst, okolí si často ani nevšimne, že dívka zhubne za měsíc třeba o deset kilogramů. Bulimičky se v záchvatech přejídají, poté pozřenou potravu zvracejí. Významný podíl na vzniku těchto poruch mívá podle psychologů nevšímavá rodina. Poruchy příjmu potravy bývají přirovnávány k návykům typu alkoholismu či toxikomanie.