I když neznají přesnou příčinu tohoto jevu, zjistili, že absolventi škol uměleckého a právnického zaměření umírají většinou dříve. Studenti vědních oborů, strojírenství nebo medicíny naopak žijí déle, ačkoli na mediky prý číhá často smrt spojená s nemocemi způsobenými alkoholem.

Vědci, kteří prováděli svůj výzkum v Glasgowě, Belfastu a Bristolu, dospěli k názoru, že příčiny úmrtí se velmi liší podle jednotlivých fakult. Studenti umění podle studie umírají nejčastěji na rakovinu plic nebo na další formy onemocnění dýchacího ústrojí. Medikové jsou prý zase nejvíce ohroženi smrtí při nehodách, sebevraždách nebo násilnostech.

Určité stereotypy v tomto směru vykazují také studenti bohoslovectví, ti mají zase mnohem nižší krevní tlak než jejich vrstevníci ve škamnách jiných vysokých škol. Důvody těchto rozdílů lze hledat v dětství, tvrdí vědci. Studenti medicíny a věd například mnohem častěji pocházejí z blahobytnějšího prostředí. Studenti umění prý zase v dětství ve větší míře trpí nedostatky v sociální a ekonomické oblasti.