Americký program nazvaný STARS (Start Taking Alcohol Risks Seriously), což v překladu znamená Začít brát rizika alkoholu vážně byl v Americe vyzkoušen na 150 dospívajících.

Ti byli rozděleni do dvou skupin. Jedna z nich dostala podrobné informace o nebezpečí alkoholu a druhá nedostala vůbec žádné. Výzkum vyžadoval aktivní spolupráci studentů a svolení jejich rodičů. Zahrnoval individuální rozhovor mladého člověka s ošetřovatelkou, která každému dopodrobna vylíčila všechna rizika, která pití alkoholu obnáší. O pár týdnů později dostali rodiče instrukce, jaké informace mají dětem průběžně sdělovat a jaké rady jim vštěpovat.

Výsledky studie ukázaly, že osvěta má své opodstatnění. Pouze 5 % respondentů z první skupiny, která získala všechny náležité informace o škodlivosti alkoholických nápojů a jejich přehnané konzumace, se chystalo v následujícím měsíci alkohol požívat. Ze druhé skupiny, která informována nebyla, se na pití alkoholu v blízké době těšilo o 13 procent více, tedy 18 % dotázaných dospívajících.