Mezi nejčastější mýty kolem hormonální antikoncepce patří především její nepřirozenost a tedy nebezpečnost pro ženský organismus. Podle lékařky Martiny Hourové ze soukromé gynekologické praxe v Praze nejsou hormony v antikoncepčních přípravcích sice tělu vlastní, ale svým chemickým složením se jim velice podobají. Jejich vzájemný poměr je někdy dokonce výhodnější než v přirozeném cyklu, a tak může mít užívání hormonální antikoncepce na zdraví ženy naopak příznivý vliv. Například antikoncepční pilulky s nízkými dávkami estrogenů snižuje riziko rakoviny vaječníků a děložní sliznice o 40 až 60%.

Mýtus: Čím méně hormonů antikoncepce obsahuje, tím lépe

Optimální denní dávka ethinylestradiolu by měla být 20-35 mcg. Tato dávka je optimální pro ženský organizmus jak z hlediska příznivých, tak i nepříznivých účinků. "Doposud se neprokázalo, že by další snížení dávky hormonů znamenalo zároveň další snížení rizik. Naopak, u extrémně nízké dávky hormonů se zvyšuje riziko nepravidelného krvácení. Kromě toho se zvyšuje i pravděpodobnost úbytku kostní hmoty, mizí pozitivní účinek na pleť, může dojít ke zhoršení libida a podobně," vysvětluje Hourová.

Antikoncepce s extrémně nízkými dávkami hormonů jsou vhodné pro ženy starší 40ti let, pro obézní nebo jinak rizikové pacientky. Důležitější roli než množství hormonů hraje vyrovnanost jejich hladiny v těle. Stabilní hladina hormonů, kterou zajišťuje například antikoncepční náplast (v případě pilulek podléhá hormonální hladina každodenním výkyvům), má příznivý vliv na potíže spojené s menstruačním cyklem.

Mýtus: Po hormonální antikoncepci ženy tloustnou

Každá žena je jedinečná a tedy i každá žena reaguje na hormonální antikoncepci jinak. "Je pravdou, že u některých žen mohou gestageny zvýšit chuť k jídlu. Jiné ženy zase mohou být citlivé na estrogenní složku, která může způsobit zadržování tekutin v těle. Nicméně obecně platí, že tělesná váha je výsledkem životního stylu, nikoliv užívání antikoncepce," říká Hourová.

Podle posledních průzkumů moderní nízkohormonální antikoncepční pilulky nezpůsobují zvyšování hmotnosti. Placebem kontrolovaná studie prokázala v případě antikoncepční náplasti, že náplast nemá na změnu hmotnosti uživatelek žádný vliv. U téměř 80 % žen užívajících antikoncepční náplast po dobu jednoho roku nedošlo k žádné změně hmotnosti. U zbylých 20 % došlo k mírným poklesům či nárůstům hmotnosti, které však nebyly statisticky významné. Vždy záleží na konkrétní uživatelce a její individuální vnímavosti.

Pokud dojde ke zvýšení váhy, situace se většinou vyřeší změnou dávek estrogenů či volbou jiné gestagenní složky.

Mýtus: Dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce snižuje plodnost

Podle Hourové se v současné době hormonální antikoncepce označuje spíše za ochránce plodnosti, dokonce se dříve využívala, před nástupem účinnější léčby, právě k léčbě neplodnosti (předpokládal se jakýsi fenomén "výskoku" po vysazení a odblokování ovulace). Hormonální antikoncepční přípravky totiž mírně snižují riziko výskytu zánětlivých onemocnění dělohy a vejcovodů zahuštěním hlenu v děložním hrdle.

Pokud bude žena plánovat těhotenství, pak užívání jednoduše přeruší. "Většina žen má ovulaci již v prvním menstruačním cyklu po vysazení hormonální antikoncepce - jenom v případě vysazení injekční antikoncepce může trvat návrat plodnosti tři až šest měsíců po vysazení,"dodává Hourová. 

Mýtus: Oddalování menstruace je zdravotně závadné

V případě přirozených cyklů udává krok cyklu ovulace, v případě cyklů s hormonální antikoncepcí je ovulace zablokována a krok cyklu udává sama uživatelka. "Řada studií potvrdila, že kontinuální užívání hormonální antikoncepce bez pauz a tedy bez krvácení, tzv. metoda dlouhých cyklů je pro organizmus ženy výhodná - má např. lepší kosmetický efekt a pomáhá v léčbě i prevenci vzniku cyst," vysvětluje Hourová.

Nedoporučuje se naopak zkracování cyklů pod 21 dní, protože pak není antikoncepční účinnost v následujícím cyklu spolehlivá! Kontinuálně lze užívat monofázické antikoncepční pilulky (všechny pilulky mají stejnou barvu) nebo antikoncepční náplast, která je pro metodu dlouhých cyklů přímo předurčena (vzhledem k tomu, že se aplikuje jen jednou týdně a udržuje stabilnější hormonální hladiny).

Mýtus: Zapomenutí hormonální antikoncepce nezmenší kontracepční účinek

Nejrozšířenějším a zároveň nejzávažnějším problémem spojeným s hormonální antikoncepcí je její nepřesné užívání, které zásadně snižuje antikoncepční účinek. Studie sledující "vzornost" užívání hormonální antikoncepce ukázala, že 47 % žen během cyklu zapomene vzít minimálně jednu tabletu, 22 % žen dokonce opomene vzít dvě nebo více tablet. Zatímco při zpoždění užití pilulky dochází k selhání antikoncepčního účinku po 12 hodinách, u náplasti až po 48 hodinách.

Mýtus: Hormonální antikoncepce je spojená s vyšetřením jater

"Jaterní testy se podle nejnovějšího doporučení gynekologické společnosti nemusí vůbec provádět," říká Hourová. Přesto je u vybraných pacientek gynekologové ještě provádějí, přestože mají onemocnění jater v anamnéze. Na rozdíl od dob minulých se u velmi mladých a zcela zdravých žen odběr krve za účelem jaterních testů úplně vypouští, případně se zkracuje na jeden odběr po třech měsících užívání.

Kromě standardního gynekologického vyšetření je doporučeno měřit krevní tlak před a tři měsíce po nasazení hormonální antikoncepce. Podstatné a přitom také obtížné je vytipovat tzv. "rizikovou" pacientku - to znamená ženu, v jejíž rodině se vyskytuje vyšší sklon k tvorbě trombóz nebo ke vzniku kardiovaskulárního onemocnění.