Něco jiného ale je, když problémy trvají dlouho, začnou nám působit potíže doma, v práci a ve styku s jinými lidmi. Tehdy již také značně ovlivňují kvalitu našeho života a mohou se dokonce projevit i fyzicky. Objeví se třeba bušení srdce, pocení, průjem. Někdy se z těchto důvodů odmítáme také vystavit situacím, kde potíže předpokládáme. Může to být třeba zdánlivá maličkost - hovor na veřejnosti, jízda autobusem apod.

Podceňovat potíže se nevyplácí

"Pokud takové potíže člověku život komplikují, je třeba se obrátit na lékaře. Mnohdy totiž přetrvávající obtíže řeší pacient sám. Často je to konzumací alkoholu, který přináší krátkodobou úlevu. Takový způsob zahánění úzkosti však nepřináší žádné řešení.

Počáteční zklidnění a příjemné pocity často vyústí v závislost, a hlavně dlouhodobě zhoršují míru úzkosti. Samozřejmě tím vznikne řada dalších problémů, které již člověk není schopen vyřešit sám. Nezřídka se stává, že trpící dokonce ukončí isvůj život.

Problémem, se kterým se často setkáváme, je také to, že někteří lidé považují úzkost za svůj povahový rys, jenž nejde změnit. Počáteční potíže pak obvykle přehlížejí a podceňují. Potíže se stupňují, trvají léta a porucha se vyvine do podoby, která se dá hůře léčit.

Navíc i někteří lékaři mají stejný názor. Neberou onemocnění vážně a nevěnují mu dostatečnou pozornost. Musím bohužel konstatovat, že méně než deseti procentům pacientů s úzkostnými poruchami se dostane přiměřené péče a správné léčby," říká MUDr. Luboš Janů z Psychiatrické kliniky LF UK v Plzni.

Století strachu

Nejde pouze o několik postižených jedinců. Statistika uvádí, že úzkostnými poruchami trpí v průměru až 20 % populace. Procenta sice nezní tak hrozivě, ale když si uvědomíme, že v České republice jsou to podle odhadů téměř 2 000 000 lidí, pak už je opravdu o čem přemýšlet. Někteří sociologové již dokonce hovoří o tom, že 21. století se bude jednou nazývat století úzkosti.

Umění relaxace

Odborníci se shodují na tom, že příčinou onemocnění je stresující životní styl a neschopnost relaxovat. Recept na řešení těchto potíží je zdánlivě jednoduchý. Měli bychom se snažit pokud možno vyloučit ze svého života stres. Osvědčilo se také, když člověk o problémech mluví s někým, ke komu má důvěru. Nemusí to být zrovna odborník, může to být někdo z rodiny, kamarád, přítel.

Důležité také je stanovit si reálné cíle v práci i v soukromém životě a snažit se změnit životní styl. Je třeba věnovat pozornost režimu dne. Pokusit se sportovat, relaxovat a také se dostatečně vyspat. Účinná a jednoduchá metoda, která nám rychle pomůže, je hluboké dýchání. Deset minut dýcháme hluboko a pomalu do břicha, a to alespoň třikrát denně.

Nikdo nemusí trpět

Může se ovšem stát, že nic nepomáhá a úzkost nás zcela ovládne. Návštěvu lékaře neodkládáme, praktický lékař může pacienta doporučit na psychoterapii, ale v každém případě mu předepíše lék. Již dávno nejsou k dispozici jen léky, které sice úlevu přinesou, ale za cenu útlumu, ospalosti a ztráty koncentrace.

Starší generace těchto léků přinášela také hrozbu závislosti. Současná terapie nabízí lék, který pacienta samozřejmě zbaví strachu, napětí a současně zachová bdělost a schopnost pozornost udržet. Není problém řídit auto, obsluhovat stroje a vykonávat náročnou činnost.

Léčení je dlouhodobé

Úzkostné poruchy bývají chronické a často se vracejí. Pacient musí počítat s dlouhodobou, mnohdy celoživotní léčbou. Nástup účinků nového léku trvá dva až čtyři týdny.

Pokud je ale nemocný v situaci, že pomoc potřebuje rychle, může lékař předepsat některý z léků dříve používaných. Mají rychle nastupující účinky, a tak poskytnou okamžitou úlevu. Jsou ale vyhrazeny pouze pro akutní psychické potíže. Každá situace se dá řešit, je však třeba potíže nepodceňovat a obrátit se na lékaře co nejdříve.