Právě vysoký tlak je hlavním rizikovým faktorem způsobujícím glaukom, který může vyvrcholit poškozením optického nervu a ztrátou vidění. "Těsně uvázaná vázanka zvyšuje nitrooční tlak jak u zdravých lidí, tak u osob, které již glaukomem trpí, a může mít vliv i na další postup této choroby," upozorňuje doktor Robert Ritch z newyorské kliniky Eye and Ear Infirmary.

Ritch a tým jeho kolegů testovali nitrooční tlak jak u 20 zdravých mužů, tak u stejného počtu osob nemocných glaukomem. Test byl rozdělen na dvě části: v prvé sledovali lékaři tlak krve u mužů oblečených do rozhalenky, ve druhé stejné parametry, ale tři minuty poté, co si sledované osoby povolily pevně utaženou vázanku.

Nebezpečí glaukomu roste s věkem

Výsledky testů prokázaly, že u 60 procent osob postižených glaukomem a u 70 procent zdravých dobrovolníků byl zaznamenán zvýšený nitrooční tlak v případě, že měli pevně utaženou vázanku. Navíc se zjistilo, že pevně utažená kravata v době vyšetřování očního pozadí může vést k naprosto zkreslené interpretaci choroby.

Tým doktora Ritche je přesvědčen, že příliš stažená vázanka způsobuje zúžení krční žíly a následně ke zvýšení krevního tlaku a tedy i nitroočního tlaku. Nebezpečí zeleného očního zákalu, kterým jen ve Spojených státech trpí asi tři milióny lidí, vzrůstá s věkem.