Renomovaní odborníci u příležitosti výročí jednají na vědecké konferenci v Londýně. Podle nich vědecký pokrok může znamenat, že opravdu nikdo nezůstane bez pomoci. V současnosti většina žen a mužů s problémy plodnosti má naději, že se budou moci stát rodiči za využití metod, které byly vyvinuty v posledních třiceti letech.

Jsou však lidé, jejichž tělo nemůže vytvářet vajíčka nebo spermie a kteří vlastní vajíčka nebo spermie ani nemají uloženy ve specializovaném zařízení. Pro tyto lidi nyní doktoři nemohou učinit nic. Profesor Alan Trounson z přední výzkumné kliniky v Austrálii prohlásil, že také v těchto případech vědecký pokrok směřuje k řešení problému.

Asi za 10 let dokážou vědci vytvořit spermie i vajíčka

"Jsem si jist, že v delším časovém horizontu budeme s to pomoci každému." "V budoucnosti budeme schopni odebírat buňky a rekonstruovat z nich ekvivalent spermie a vajíčka. Teoreticky to je možné," řekl. Podle něho je však třeba činit ve větší míře pokusy s kmenovými buňkami zbývajících embryí při klasické metodě mimotělního oplodnění in vitro (IVF).

V současnosti badatelé provádějí některé experimenty tohoto druhu na myších, prozatím však s omezeným praktickým výsledkem. Vědci jsou ale přesvědčení, že vědí stále více o tom, jak by spermie a vajíčka mohli konstruovat. Profesor Trounson má za to, že průlom ještě není na pořadu dne, předpovídá nicméně, že je třeba jednoho desetiletí, aby mohla být vytvořena spermie či vajíčko.

Kmenové buňky jsou základní buňky embrya, které teprve čeká vývin a diferenciace do specializovaných buněk utvářejících tkáně a orgány. Jejich používání pro účely vědeckých pokusů představuje stále ještě problém z etického hlediska.