"Přitažlivost a chtíč jsou skutečně jako droga. Nutí vás to chtít víc," tvrdí britský psycholog John Marsden. Podle něj v okamžiku, kdy potkáme někoho přitažlivého, se náš mozek doslova rozohní. Srdce začne třikrát rychleji tlouct, aby vehnalo dostatek čerstvé krve do tváří a pohlavních orgánů. Tento zvýšený průtok krve působí také podivné lechtání na žaludku.

Na vzrušení a orgasmu se pak podílejí hormony testosteron, estrogen a oxytocin, neurotransmitery dopamin a serotonin. Poslední dvě jmenované chemické sloučeniny významně ovlivňují náladu, pocity štěstí a radosti. Pokud jich je v mozku dostatek, navozují pocit blaženosti a také uspokojení. Dopamin má pak podobné účinky jako kokain. A člověk má snahu nechat působit dopamin na svůj mozek a být tedy neustále někým přitahován a vzrušován. To se někdy těžce slučuje se stálým partnerstvím.