Při poškození kůže nám vždy hrozí riziko infekce. Je jedno, zda se poraníme sami, nebo nás kousne nějaké zvíře, bodne hmyz či klíště. Pokud se nám taková nepříjemnost stane v cizině, pak pouze dobře vybavená lékárnička nás může uchránit před dalšími komplikacemi. Nemluvě o tom, že v některých částech světa není lékař ani zdravotní péče dobře dostupná.

Neznámých zvířat se nedotýkáme

Jestliže nás nějaké zvíře pokouše, a nemusí to být zrovna pes, pak nám hrozí v první řadě vzteklina a komplikace způsobí i zanesení infekce do rány. V České republice sice zatím nejsou hlášeny žádné její případy, ale třeba sousední Polsko vzteklinu na svém území má. Proto se musíme vyvarovat kontaktu s neznámými zvířaty. Pokud vidíme některého z obyvatel lesa, že se chová atypicky - ztrácí plachost či má jiné změny chování - pak se ho v žádném případě nedotýkáme.

Když už dojde k nejhoršímu a zvíře nás pokouše, je nezbytné ihned vyhledat lékaře.

Drobné úrazy ošetříme sami

"Velmi časté jsou úrazy jako oděrky a tržné rány po pádu, např. z kola. Při ošetřování je nutné oděrky vždy důkladně opláchnout vodou, protože do rány se může dostat hlína, škvára či písek a tzv. silniční lišej je na světě. Nečistoty je třeba samozřejmě odstranit, na to je nejlepší kartáček na ruce a mýdlo. Není to sice právě příjemná procedura, ale pokud bychom je v ráně ponechali, tak v ní zarostou. Později už není jejich odstranění tak jednoduché. Pak ránu a její okolí dezinfikujeme, přímo do ní můžeme aplikovat peroxid či betadinový roztok.

Menší povrchové rány pak překryjeme sterilním obvazem nebo náplastí s polštářkem. Některé rány, které nejsou hluboké, lze sešít pomocí náplasťových stehů - mašliček," uvádí MUDr. Alice Vernerová z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie III. LF UK Praha.

Popáleninu je třeba chladit

V případě popálení musíme postiženému sundat tu část oděvu, která byla ve styku s ohněm či vařící vodou. Místo začneme chladit studenou vodou nad popáleninou a vodu necháme stékat dolů po dobu alespoň 20 minut. Pokud je místo pouze červené, jde zřejmě o první stupeň postižení a pak stačí po ochlazení nanést chladivý gel.

V případě, že jde o 2. nebo 3. stupeň popálenin, je třeba dopravit pacienta k lékaři nebo zavolat záchrannou službu. Do jejich příjezdu popáleniny chladíme a pak kryjeme sterilním obvazem. V případě nouze stačí přežehlený čistý kapesník, ručník či prostěradlo, podle rozsahu poranění.

Pozor na klíšťata

Po každém pobytu v lese či na louce bychom si měli prohlédnout tělo, zda někde neobjevíme přisáté klíště. Musíme ho ihned odstranit. V poslední době se ale doporučuje jiný postup při jeho vyndavání. Neměli bychom na něj dávat ani olej, ani žádnou mast. Je třeba místo nejprve dezinfikovat, klíště kývavým pohybem vyndat a znovu dezinfikovat.

Doporučuje se také ranku, kterou nám způsobilo, pravidelně asi jeden měsíc kontrolovat. Pokud místo zčervená, je třeba navštívit lékaře a informovat ho o situaci. Mohlo by totiž jít o první příznak lymeské borreliózy. Někdy se ale onemocnění ani takto neohlásí.

Klíšťovou encefalitidu zase signalizuje onemocnění podobné chřipce. Příznaky se objevují za jeden až dva týdny po kousnutí. Na rozdíl od lymeské borreliózy se ale dá klíšťovému zánětu mozku předejít. Stačí se nechat očkovat.

Co použít k dezinfekci

"Většina z nás jistě zná a používá peroxid vodíku, jódovou tinkturu, septonex či ajatin. V poslední době jejich řady rozšířil ještě betadinový roztok, protože neobsahuje alkohol a v ráně nepálí. Tento fakt ocení zejména děti," dodává dr. Vernerová.