Všechny choroby, kterých se notoricky obáváme, nechávají za sebou méně mrtvých než právě sepse. Proč tomu tak je? Odpověď je zdánlivě jednoduchá. Medicína se už tradičně zaměřuje na funkci poškozeného orgánu, tedy na příčinu problémů, nikoli však na odezvu organismu.

"Sepse je velmi často chápána a zaměňována za komplikace základního onemocnění. Když se podíváme na epidemiologické studie, tak např. infekce mohou být jednou z příčin těžkých onemocnění, ale tyto potíže mohou vzniknout i na neinfekčním základě.

To všechno může spustit začarovaný kruh. Je bohužel celá řada faktorů, které přivedou nemocného do stavu těžkého septického šoku a selhání mnoha orgánů. Hlavním důvodem, proč tento velký medicínský problém vyplynul na povrch, je fakt, že právě septické komplikace základního onemocnění, spuštěné něčím tak zcela evidentním a jasným, např. úrazem, operačním zákrokem, chemoterapií, jsou zatíženy velkou úmrtností a nákladností léčby," říká MUDr. Ivan Novák z plzeňské fakultní nemocnice.

Úspěšná léčba nezbytně vyžaduje rychlý a včasný zásah. Pacient se sepsí bývá v kritickém stavu a vyžaduje okamžitou péči. Jen tak se zabrání rychlému zhoršení jeho základního onemocnění. Až donedávna neexistoval žádný prostředek nebo metoda léčby, která by poskytovala dostatečnou naději na léčbu pacientů se sepsí.

Pro pacienta je nejdůležitější rychlá diagnóza a okamžitá léčba. Obvykle zahrnuje podávání tekutin, antibiotik a léčení zdroje infekce. Nedávné klinické pokusy ale ukázaly nové možnosti v terapii tohoto těžkého onemocnění. I když také dřív dělali lékaři všechno, co mohli, pro své pacienty, nyní mají šanci udělat mnohem víc.