Svět chce být klamán, a je tedy klamán. První část tohoto tvrzení byla prý dávným heslem humanistů. Druhou k tomu přidal reformní kazatel Martin Luther. Není divu, že takovéto prohlášení může s klidným svědomím podepsat i současný sexuolog.

Takovéto sexuální klamání bývá někdy dokonce prospěšné. Spojení lásky a sexuality skýtá živnou půdu pro všelijaké finty, úhybné manévry a falešné postoje. Lásku lze totiž předstírat poměrně snadno. S předstíráním sexuality je to už horší.

Alfou a omegou předstírání je odlišná povaha mužského a ženského sexu. Mužům k uspokojení sexuálního pudu často stačí třeba anonymní styk s prostitutkou. Pro ženu bývá realizace takovéhoto spojení zpravidla nepředstavitelná. Naprostá většina žen vyžaduje obdivná slova lásky, galantní dvoření a trpělivé svádění. Je pro ně naprosto neúnosný chvatný kontakt s neznámým partnerem v přítmí průjezdu někde u popelnic. Pokud se podobnému pohlavnímu styku oddávají, dělají to řemeslně a za úplatu.

Prostitutka musí svého zaměstnavatele chválit

Muž ovšem ke své plné satisfakci vyžaduje, aby jeho partnerka s ním byla v sexu spokojená. A tady se můžeme setkat s různými kategoriemi sexuálního předstírání. Zkušená prostitutka, která si chce opravdu vydělat, nebude zdaleka pasivní. To by přece byla pro muže výhodnější, levnější a také zdravější třeba nafukovací panna.

Finanční příplatek patří takové nájemné sexuální kouzelnici, která bude při souloži slastně vzdychat a sexuální schopnosti svého dočasného zaměstnavatele obdivovat i chválit.

Tady se už pomalu dostáváme k předstírání sexuální radosti v trvalém vztahu, respektive v manželství. V dobách viktoriánské morálky bylo jakékoliv ženské potěšení naprosto vyloučeno. Rukověti slušného vychování přikazovaly ženám, aby ani nepíply. "Zavři při tom oči a mysli na Anglii!" zněla rada novomanželkám.

Svatá lež v manželském loži

Projevovat známky vzrušení nebo aspoň jakési sexuální spoluúčasti platilo za prohřešek proti dobrým mravům. Potěšení ze sexu patřilo jen lehkým ženám. Ženy byly vlastně dvojího druhu: na chov a na sex.

Ženské předstírání se však postupem doby změnilo, protože se změnily i mužské požadavky. V dnešní době se často setkáváme s dotazem, jestli by i trvalá partnerka neměla udělat větší radost svému partnerovi a projevy sexuálního vzrušení tak trochu zveličit.  Ještě před dvaceti lety jsem na tuto otázku odpovídal záporně. Domníval jsem se, že bychom si v sexu měli vždycky říkat pravdu a projevovat se pravdivě.

Dnes už si tím nejsem tak zcela jist. Proč svému milovanému muži nezahrát občas nějaké to divadýlko? Odborně se tomu říká pia fraus. Česky bychom řekli: zbožná, nebo dokonce svatá lež.