Prázdniny jsou už za dveřmi, teenageři mají většinou naplánováno, jak a kde je stráví. I když většinu času budou na brigádě nebo na nějakém táboře, budou chtít využít k zábavě každou volnou chvilku. A právě únava, fyzická námaha, kouření, nadměrná konzumace alkoholu a pobyt ve velkém kolektivu jsou faktory, které mohou vést ke vzniku tohoto onemocnění.

 "Neisseria meningitidis je bakterie, která může invazivní meningokokové onemocnění vyvolat. Buď ve formě hnisavého zánětu mozkových blan, nebo jako meningokovou sepsi. Bakterie se vyskytují v horních cestách dýchacích asi u 5 až 10 % populace. Jsou to však kmeny neinvazivní, které vyvolávají pouze tvorbu protilátek. Pokud se ale člověk setká s invazivním kmenem a jeho život provázejí rizikové faktory, pak může onemocnění vzniknout," uvádí MUDr. Václav Vobruba z Jednotky intenzívní a resuscitační péče VFN a 1. LF UK v Praze.

Obranyschopnost je oslabena

Problém nemusí nastat jen na brigádě či na táboře, ale třeba na školním výletě. Týká se i studentů na kolejích či internátech a branců. Obdobná situace může nastat také při akcích v zahraničí. Je jedno, zda jde o stáž, praxi nebo brigádu. Mladí obvykle přes den pracují nebo sportují a večer tráví na diskotéce, málo spí a mnohdy si dopřejí alkohol. Ráno začne tento koloběh nanovo. Podceňovat onemocnění se nevyplácí "Významnou roli hraje zcela jistě zdravotní stav. Ze zkušenosti také již víme, že mnoho postižených před propuknutím choroby prodělalo katar horních cest dýchacích a často byli vystaveni fyzické zátěži. Onemocnění začíná po krátké inkubační době, projevuje se vysokou teplotou, která jen špatně reguje na léky snižující teplotu, schváceností, zvracením a krvácením do kůže. Krvácení je zprvu tečkovité, ale posléze může postihovat rozsáhlé plochy kůže. Rozvíjí se také porucha vědomí. Průběh je akutní a během 24 až 48 hodin může dojít dokonce k úmrtí postiženého. Léčba vyžaduje komplexní resuscitační péči na specializovaném pracovišti - na jednotce intenzívní a resuscitační péče," vysvětluje dr. Vobruba.

Následky jsou vážné

I když pacient přežije první nápor onemocnění, nemá ještě vyhráno. Choroba je velmi agresívní a pacientům proto obvykle zůstávají následky. Jde o postižení např. sluchu, zraku, epilepsii, trvalé poškození mozku. Mnohdy musejí ještě podstoupit amputaci končetin. S invazivním meningokokovým onemocněním není radno si zahrávat. Zastaví ho jenom očkování, které je také jedinou možnou ochranou. Postihuje nejčastěji mladé od 15 do 19 let, seniory a kojence do jednoho roku. Na to je třeba myslet a uvažovat o vakcinaci. Děti se mohou očkovat od dvou měsíců. Poradit se můžeme u ošetřujícího lékaře nebo v očkovacím centru Zdravotního ústavu. Již jedna dávka zaručí dlouholetou ochranu před touto agresívní chorobou. Vakcinace ale zatím není hrazena zdravotní pojišťovnou.