Tohle se však dosud vylučovalo s Darwinovou evoluční teorií. Kdyby totiž ženy dávaly přednost atraktivním mužům, brzy by jejich geny byly rozšířeny po celé populaci a variabilita by byla naopak snížena. Jenže profesor Marion Petrie a doktor Gilbert Roberts předložili novou teorii, podle níž sexuální výběr u člověka působí větší genetickou různorodost mechanismem, který dosud nebyl popsán.

Variabilitu našich genů ovlivňuje nejen pohlavní křížení při rozmnožování, ale u každého jedince také řada genetických mutací. Některé mohou ovlivnit nástroj, jímž buňky částečně tyto mutace opravují. U jedinců, kteří mají právě tento nástroj oslabený, pak dochází k většímu počtu mutací a k vyšší genetické variabilitě.

Některé genetické mutace jsou prospěšné

Některé mutace mohou být smrtelné, zvláště pak ty, z nichž vzniká rakovinné bujení. Jiné mutace ale mohou být prospěšné, zvláště takové, jež zlepší genetickou odolnost vůči různým nemocem. Podle profesora Petrie je právě genetická různorodost snižovaná sexuálním výběrem a upřednostňováním atraktivních jedinců vyvážena vyšší mírou mutací.

"Muži s vyšší genetickou různorodostí v oblasti ovlivňující imunitu, tedy s vyšší odolností vůči nemocem, mají vyšší počet fyzických znaků, které ženy shledávají atraktivními," citoval profesor Petrie jeden ze svých závěrů.