Mravokárný Hospodin pouze konstatuje: "Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je." Dál už to známe.

Co Hospodin spatřil?

Hospodinovo podívání nemuselo znamenat jen potopu světa, ale taky totální zničení příslušné lokality. A potom už jenom handrkování Abrahama o padesát spravedlivých. Usmlouval jich ale pouhých deset. A nakonec z toho zbyl pouze Lot s rodinou. Hospodin chrlil síru a oheň, ničil města a zahubil všechny jeho obyvatele. Jedním vrzem způsobil také katastrofu ekologickou, neboť zničil "i co rostlo na rolích". A to se ještě chudák paní Lotová změnila v solný sloup, když se omylem za tou zkázou ohlédla.

Co to asi prováděli ti sodomští a gomorští nešťastníci? Víme jenom, že se u toho ozýval křik. Ten se ale ozývá i při sportovních utkáních, zatímco ty největší neřesti se dají páchat hezky potichu. Sodomité nebo sodomáři se však v každém případě stali součástí sexuologického slovníku. V nejobecnějším významu představují lidi mravně zpustlé, zvrhlíky a prostopášníky, páchající roztodivné pohlavní zvrácenosti.

Význam slova sodomie v průběhu času

V průběhu času se význam tohoto slova měnil. Ještě v devatenáctém století se sodomií nazýval především pohlavní styk mezi osobami téhož pohlaví. Katolické "Poučení pro pastýře duchovní ve zpovědnici" z roku 1832 sem zahrnuje i takzvanou sodomii nedokonalou. Tím se rozumí styk mezi osobami různého pohlaví nedovoleným způsobem.

Dlužno podotknout, že jediným dovoleným způsobem pohlavního styku byla manželská soulož v misionářské poloze, která se odehrávala tváří v tvář a byla dokončená ejakulací do ženské pochvy. Přerušovaný pohlavní styk byl považován za nečistý a náboženství odporující. Tím spíš pak soulož zezadu nebo s ženou nahoře.

Také pohlavní styk se zvířaty byl někdy nazýván sodomií. A pochopitelně incest: soulož mezi osobami v přímém pokolení nebo mezi sourozenci. V našem trestním řádu bylo zachováno jen toto poslední tabu. Všechny ostatní formy historické sodomie byly postupně jedna po druhé legitimizovány. Naposledy homosexualita.

I homosexualita bývala nazývána sodomií

Jako trestný čin ji však pamatují ještě dnešní padesátníci. Trestnost orálního nebo análního sexu platí dodnes v několika státech USA. Také ostatní hříchy uvedené v "Poučení pro pastýře duchovní ve zpovědnici", jako byl třeba upřený nečistý pohled, laskání nesezdaných, onanie a smyslné objímání, jsou už dnes tolerovány.

Vzhledem k nejednotné definici bylo do historického muzea odloženo samotné slovo sodomie. Dokonce se nepoužívá ani kdysi tak oblíbené slovo, jako bylo "smilstvo".

O něm napsal rektor pražského arcibiskupského semináře Karel Fr. Prucha v roce 1890, že je to nezřízená žádost po tělesných rozkoších, která plodí slepotu ducha, nestřídmost, rozličné tlachání, oplzlé žerty, lásku ke světu a nechuť k Bohu. Ale také zatvrzelost srdce a zoufalství. Jako opravná opatření proti smilstvu předepisuje střídmost v jídle a pití, práci, pilné modlení a každodenní myšlení na smrt i poslední soud.

Troufám si říci, že nebezpečí síry a ohně seslaných z nebes nám dnes nehrozí ani za nečisté pohledy nesezdaných, ani za souložení zezadu. A přerušovaná soulož může vyvolat zemětřesení pouze personální nebo mezi manžely. Pokud způsobí skandál, který nevyvolá její přerušení, ale obvykle prozrazení.