Náročnější pohybové aktivitě se vůbec nevěnuje 38 procent mužů a 58 procent žen. Mírné pohybové aktivitě se nevěnuje 22 procent mužů a 28 procent žen. Děti od 11 do 15 let si vyhradí na pohyb ve volném čase pouze dvě a tři hodiny týdně.

Zdravotní rizika nedostatečné pohybové aktivity jsou všeobecně známá. Mezi nejzávažnější patří onemocnění srdce a cév, některá nádorová onemocnění, například karcinom tlustého střeva a konečníku, i poruchy pohybového systému. Dostatek pohybu by podle odborníků mohl významně přispět ke snížení nemocnosti i úmrtí.

Soutěž má zvýšit zájem o pohyb

Pro všechny, kdo chtějí něco udělat pro své zdraví, proto Státní zdravotní ústav na letní měsíce připravil zajímavou soutěž. Hlavním cílem je zvýšit zájem veřejnosti o aktivní pohyb i posílit prestiž zdravějšího životního stylu, sdělil ČTK hygienik z Pražského zdravotního ústavu Jaromír Sobota. Do akce Vyzvi srdce k pohybu se mohou lidé přihlásit od července do konce září. Soutěž je určena lidem starším 18 let, kteří zařadí do svého denního režimu pravidelné rekreační či sportovní pohybové aktivity po dobu alespoň čtyř týdnů.

Zvolit si mohou běh, rychlou chůzi, jízdu na kole, plavání, nejrůznější sportovní hry či tanec. Body získají za čas, který pohybu věnují. Šanci na zařazení do soutěže a výhru budou mít ti, kteří si pro pohyb vyhradí minimálně 1,5 až dvě hodiny týdně. Soutěžící v přihlášce uvede aktivity, jímž se věnoval, a svědka, který je potvrdí.

Přihlášky do soutěže získají lidé na adrese Zdravotní ústav, oddělení hodnocení zdravotních rizik a podpory zdraví, Praha 3, Ostromečská 9. Slosování a vyhlášení vítězů bude v říjnu.