Kombinovaná haart terapie byla zavedena v roce 1996 a odborníci se obávali vážných vedlejších účinků a potíží organismu vstřebat denně desítky pilulek. "Počet úmrtí na AIDS stále klesá," řekla Amanda Mocroftová z lékařské univerzity v Londýně.

Do dvou let po zavedení koktejlů byl počet smrtelných případů zredukován na pětinu a vědci se obávali, že smrtelné případy zas začnou přibývat. "Překvapilo nás, že byl sestupný trend zachován," tvrdí Mocroftová. Pacienti musejí denně zkonzumovat asi 50 pilulek, přitom v různý čas a s různými potravinami. Panovaly pochyby, zda budou nemocní dost trpěliví na užívání tak velkého množství léků a zda nezačnou dávky vynechávat a tělo si tak nezačne vytvářet vytvářet obranu.

Nejčastějším vedlejším účinkem je hrb

V nejnovějším čísle lékařského časopisu The Lancet v sobotu vychází studie pořízená na 9800 osobách nakažených virem HIV nebo už trpících AIDS. Nejčastějším vedlejším účinkem je přesun tělesných tuků na horní partii zad, takže u nemocných vzniká hrb. Léky také mohou zasáhnout do činnosti slinivky a jater. Tyto potíže ale podle Mocroftové nemohou zastřít úspěch haart terapie.

"Lidem, kteří léky berou, se daří dobře," tvrdí lékařka. Na světě je nakaženo na 42 miliónů lidí. Většina z nich žije v subsaharské Africe a ke kombinované terapii nemá přístup. V ČR je evidováno 618 osob HIV pozitivních. U 166 z nich se rozvinula nemoc AIDS a 100 pacientů zemřelo.