Mnozí si myslí, že lákavost orientálního náboženství spočívá v meditaci a askezi. Není tomu tak. Orientální bohové kázali vodu a pili víno. Třeba Kršna. Byl jakýmsi božským proletářem. Vyrůstal mezi pastýři. Podle legend se to mezi nimi hemžilo krásnými pastýřkami a jejich dcerami. Kršna prý s nimi provozoval tisíce erotických her. Jeho sexuální rekord spočívá v tom, že o svatební noci zplodil jednu dceru a deset synů.

A to není všechno. Za svého života se oženil s osmi princeznami a dalších 16 000 jich osvobodil z vězení. Rovněž je učinil svými manželkami. Se všemi prý žil šťastně: každá si myslela, že je jeho jedinou ženou. A každá mu povila deset synů. Pokud to správně počítám, zplodil celkem 160 080 synů.

Čím to, že všechny ty orientální náboženské kulty oslovují dnes tolik mladých lidí. Možná že to bude opravdu jakési sexuální volnomyšlenkářství, ke kterému má křesťanství se svou erotickou askezí hodně daleko. Stačí porovnat celkem bezpohlavní božskou trojici s bohem Šivou. Ten bývá zobrazen jako falický ohnivý sloup. Není divu, že tento hořící penis suverénně vstupuje mezi bohy Brahmu a Višnua. Demonstruje sílu a vynucuje si jejich úctu.

Himalájci slíbili uctívat božský penis

Bůh Šiva žil v Himálaji. Tam ho nahého potkaly manželky domorodců a pocítily sexuální žádost. Jejich žárliví manželé proto urazili Šivův pohlavní úd. Ten však vzápětí nabyl tak obřích rozměrů, že hrozilo rozštěpení světa. Hrozbu zkázy odvrátil až slib himálajců, že budou božský penis uctívat.

V jednom chrámu v jižním cípu Indie má tento orgán podobu jakéhosi stalagmitu vysokého tři metry. Poutníci, kteří při pohledu na obrovský úd upadnou do extáze, však nevolají jméno boha Šivy, nýbrž jeho božské manželky Párvatí. Ta si vzhledem k rozměrům úctyhodného orgánu nábožný respekt skutečně zaslouží.

Různé orientální sexuální praktiky se rozmáhají jako houby po dešti. Samotný cizokrajný název způsobuje u mnoha lidí libé sexuální vibrace a toužebné očekávání. Příkladem může být módní tantrický sex. Tajuplná tantra lásky však ve skutečnosti nepředstavuje nic jiného než jakousi relaxační techniku. Česká sexuologie ji zná už pěknou řádku let, i když ji neoznačuje lákavými orientálními názvy exotických božstev nebo kultů. Zřejmě proto ji málokdo zná. Exotika nevítězí jen v turistice, ale i v sexu.