Doktor Ole Chistiansen z Kodaně zkoumal v letech 1986 až 2000 dvě stovky žen, u nichž těhotenství následující po narození prvního dítěte skončila sérií potratů, jejichž důvod se však nedařilo vysvětlit.

Loni při ukončení studie dánští experti konstatovali, že se podařilo přivést na svět další dítě třem čtvrtinám sledovaných žen, které jako první porodily holčičku, ale jen 54 procentům sledovaných matek prvorozených chlapců. "V obou skupinách lze najít pacientky, které nikdy nebudou moci mít další dítě. Riziko je však větší u těch, které jako první přivedly na svět chlapce," uvedl Christiansen.

Chlapeček vyvolává v matčině těle negativní reakci

Podle jeho teorie plod mužského pohlaví vyvolává negativní reakci imunitního systému matky, kterou si tělo "zapamatuje". Ještě silnější reakce pak následuje v případě, čeká-li při druhém těhotenství žena opět chlapce.

Christiansen svou teorii opírá o kontrolní srovnávací testy. Podle něj se zdvojnásobil poměr úspěšného završení těhotenství porodem u žen, kterým byly po opakovaných spontánních potratech nitrožilně podány imunoglobuliny jako protilátky proti mužským antigenům. Tento postup však neměl žádný vliv na ženy, kterým se ještě nepodařilo přivést na svět žádného potomka.