Vědci si tento jev vysvětlují poklesem škodlivých účinků pasívního kouření na krevní destičky a na cévy, které zásobují srdce krví. Dalším důvodem může být i to, že díky zákazu kouření se více osob snaží odvykat a jejich riziko obtíží se pak snižuje. S kardiovaskulárními obtížemi u kuřáků je to navíc složité.

Zatímco riziko rakoviny prostě roste s množstvím cigaret, problémy se srdcem mají závislost komplikovanější. Existují studie, které dokazují, že cévní systém je intenzivně ohrožen i u pasivních kuřáků - účinky začínají několik minut po vdechnutí kouře a trvají téměř stejně dlouho jako u kuřáků.

Vědci také analyzovali záznamy nemocnice, která slouží kardiakům v dané oblasti. V průměru zde bývalo měsíčně hospitalizováno s infarktem asi sedm osob, které žily nebo pracovaly v Heleně. V průběhu zákazu kouření se ale tento počet snížil průměrně na méně než 4, což znamená pokles o téměř 60 procent. Odborníci konstatují, že je to první doklad toho, že boj proti kouření má pozitivní důsledky pro zdraví osob. Lidem to nejen život zpříjemňuje, ale přímo je zachraňuje.