Setkání vedoucích rabínů Židovského konzervativního hnutí ve Spojených státech bylo velkým dílem obratných politiků, neboť se na setkání velmi taktně obešla problematika týkající se obnovy zákazu homosexuálních rabínů a rituálních obřadů pro sňatky osob stejného pohlaví.

Výsledky sněmu zmátly úplně všechny. Protichůdné a nejasné závěry totiž neodpověděly na otázku, zda by měly být ustaveny pro homosexuální rabíny speciální semináře. Každá kongregace navíc může sama rozhodovat, zda bude párům stejného pohlaví žehnat či nikoli. A zezdola se ozývá, že to přináší jen další rozpolcení židovského společenství, které je v mnoha otázkách nejednotné.

"Židovská etika neakceptuje promiskuitu jako takovou, ať už je v heterosexuálních či homosexuálních vztazích. A skutečně se musíme pokusit tyto vztahy potvrdit kvůli potřebám židovským, sociálním i zdravotnickým," vysvětlil spoluautor nových prohlášení rabín Elliot Dorff, proč liberální změny sám podpořil.