Ve studii zveřejněné v odborném periodiku Occupational and Environmental Medicine se vědci zaměřili na pomocné pracovníky ve zdravotnictví. Zjistili u nich vyšší krevní tlak, pokud na ně dohlížel nadřízený považovaný za nerozumného člověka.

"Šéf, kterého podřízení přijímají nepříznivě, je na pracovišti velmi významným stresujícím faktorem, který může mít klinicky značný dopad na kardiovaskulární funkce podřízených," uvedla doktorka Nadia Wagnerová. Odborníci měřili tři dny krevní tlak u 28 pomocných pracovníků ve zdravotnictví, a to každých 30 minut v rozmezí 12 hodin. Poté srovnali získané výsledky s hodnocením, jak sledované osoby viděly zdravotní sestry, které jim šéfovaly.

Při nespravedlnosti stoupá tlak

Pokud byla nadřízená označena jako nespravedlivá, pak byla u sledovaných pracovníků naměřena u systolického krevního tlaku zvýšená hladina o deset milimetrů rtuťového sloupce (10 mm/Hg) a u diastolického tlaku o pět milimetrů (5mm/Hg), píše agentura Reuters. Ale v případě, že se podřízení dívali na svého nadřízeného jako na spravedlivého člověka, jejich krevní tlak mírně klesl.

Systolický tlak, označovaný za horní, se měří před vstupem krve do srdce, diastolický, označovaný za spodní, za srdcem. Zvýšení systolické a diastolické hodnoty je spojováno se zvýšením nebezpečí koronárního srdečního onemocnění o 16 procent a se zvýšením nebezpečí mrtvice o 38 procent, soudí vědci.

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že kardiovaskulární choroby připraví každoročně o život na celé planetě asi 16,6 miliónu lidí. Hlavními rizikovými faktory jsou přitom vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, nedostatek tělesného pohybu, kouření, nadměrná váha a nedostatečná výživa.