Studium klientů prostitutek je totiž vysoce aktuální. Může pomoci v prevenci šíření pohlavně přenosných nemocí, včetně HIV/AIDS. A může také zlepšit naše vědomosti o tom, co tyto lidi vede ke konzumu erotických služeb.

Služby profesionálních erotických pracovnic vyhledává úzká skupina lidí. Britští vědci zjistili v rozsáhlé studii z roku 1994, že styk s prostitutkou připouští pouze 1,8 % mužů. V České republice připustilo v tomtéž samém roce styk s prostitutkou 3,5 % mužů. Naštěstí měla většina těchto kontaktů pouze ojedinělou povahu.

Existují tři druhy klientů prostitutek

Podle nizozemského sexuologa Vanwesenbeecka lze rozlišovat tři základní typy klientů prostitutek: byznys typ, romantický typ a typ misogynní. Tuto typologii vytvořili autoři na základě analýzy informací od prostitutek. První typ chápe styk s prostitutkou jako obchodní kontrakt. Romantický a přátelský typ klientů se s ní snaží navazovat vztah. Častěji se rekrutuje ze starších a osamělých mužů. Misogynové rádi demonstrují svou dominanci nad prostitutkou. Bývají agresivní a častěji odmítají používat při souloži kondom. Poslední podskupina klientů si častěji vybírá pouliční prostitutky. Zdají se jim přístupnější a ekonomicky dostupnější.

Australský sexuolog Xantidis publikoval v roce 2000 studii, která se zabývá některými osobnostními charakteristikami klientů prostitutek. Porovnal 60 klientů a 60 neklientů. Nelišili se věkem, rodinným stavem, partmužů, poměry ani vzděláním. Klienty ve srovnání s neklienty charakterizoval Xantidis jako sexuálně méně úspěšné lidi.

Klienti u prostitutky citový vztah většinou nehledají

Sedmdesát procent klientů navštěvuje prostitutky jednou měsíčně a častěji. Hlavním motivem, který klienti uvedli, byla skutečnost, že sex s prostitutkou je méně komplikovaný než s jinou ženou (82 % respondentů). Na druhém místě byl údaj o vysoké potřebě sexu (79 %) a potřeba vyzkoušet změnu sexuální partnerky (76 %). Většina klientů ale odmítla představu, že by u prostitutky hledali citový vztah (59 %).

U nás chodí za prostitutkami poměrně dost mužů, aby si užili sexuální praktiku, kterou jim manželka odmítá. Nejčastěji je to orální sex.

V českých podmínkách podobná studie zatím chybí. Pokud jsem však hovořil se zainteresovanými pracovníky, vyskytuje se v našich podmínkách poměrně velké množství těch, kteří vyhledávají služby prostitutek za účelem jiné, většinou doma odmítané, sexuální praktiky.

Na prvním místě stojí orální sex. Legitimní partnerka ho většinou odmítá, zatímco prostitutka mu dává přednost. Je totiž rychlý. A profesionální sexuální pracovnice při něm nemusí odkládat ani spodní prádlo.