Tématem výstavy byla žena a její půvab ve spojení s čokoládou. Před samotnou výstavou probíhala soutěž studentů i široké veřejnosti a vybrané snímky společně s díly profesionálů (Robert Vano, Vladimír Štoss či Nešo Matič) byly na slavnostním večeru vydraženy. Výtěžek přes 14 tisíc korun bude věnován občanskému sdružení ROSA na pomoc obětem domácího násilí.

FOTO: Nešo Matič: Bez názvu

FOTO: Věra Stuchelová: Tělo a čokoláda

Studio Liběny Rochové: Malostranské nábřeží 1 (1. patro); otevřeno do 10 -18hodin.