Kořeny prý má tento den ve starém Řecku v oslavách matky bohů Rhey. První dochované zprávy o svátku matek ale sahají  až do šestnáctého století. Tehdy se tomuto dni v Anglii říkalo Neděle matek - Mothering Sunday, a slavil se na počest všech anglických matek v období zvaném Lent, což bylo čtyřicetidenní půstní období od Velikonoc. Koncem devatenáctého století se ve Spojených státech začala Ana Reevers Jarvisová z Filadelfie (matka jedenácti dětí) angažovat za práva všech matek. V roce 1907 pak zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. Nakonec byl v roce 1914 Den matek prohlášen oficiálně za národní svátek.

Občané Ameriky se v tento den zdobili květinou: bílou nosil ten, kdo maminku už neměl a červenou si brali ti ostatní. Nápad oslavovat Den matek přišel k nám do Československa kolem roku 1918. Nejvíce se o propagaci svátku zasloužila ve dvacátých letech Alice Masaryková. V období druhé světové války byl svátek zneužit nacisty a po únoru 1948 ho nahradil Mezinárodní den žen, který připadl na 8. březen a měl oslavovat všechny ženy. Znovu vešel do povědomí až na počátku devadesátých let.

Jak se oslavuje tento den

Předně by ženy - matky tento den neměly vykonávat žádnou domácí práci. Vše by za ně meli vykonávat ostatní rodinný příslušníci. Jinak se již i u nás stává tradicí, že se posílají k tomuto svátku pohlednice či jiná přáníčka. Děti svým matkám vyrábějí dárky a nosí kytičky či nějaké dobrůtky. Určitě by děti svým matkám neměly darovat nějaké domácí spotřebiče či podobné věci spojené s domácností. Takový dárek by mohl spíše urazit.

Nevíme, jak často vy dáváte svým matkám najevo, že je máte rády, každopádně oslavou tohoto dne nic nezkazíte. Pokud si vzpomenete, zajisté to zahřeje u srdce nejen vaši maminku.