Snaží se tak na jednu stranu seniorům ukázat, jak v dnešní době s mladými komunikovat, dětem a mladší generaci na druhé straně pomáhá změnit pohled na seniory.

„Mezigenerační dialog a vzájemné obohacování jsou v dnešní hektické a přetechnizované době velmi potřebné. Proto jsme se rozhodli, že dětem vyjdeme vstříc a budeme mluvit jejich komunikačními kanály, děti zase třeba ocení procítěné mluvené slovo a četbu z klasických knížek,“ vysvětluje ředitelka Iveta Luxová z Komunitního centra Právě teď.

Pohádky čtou ženy ve věku 65–97 let, které se zúčastňují i dalších projektů této neziskové organizace, která učí seniory ovládat moderní technologie. „Když jsme začínali, tak naši klienti ve většině případů neměli ani e-mail. Přestože část seniorů stále s moderními technologiemi z různých důvodů nepracuje, mnozí další naopak řeší, co vše chytré telefony umí, jak jim moderní technologie mohou usnadnit a zpříjemnit život a jaký postoj mají k sociálním sítím. Do Centra nám dokonce chodí dáma, která stříhá videa a píše skvělý blog,” dodává Luxová.

Ke skutečnému oldtuberingu, kdy i senioři budou natáčet youtubová videa ze svého života podobně, jako to dělají dnešní mladí lidé, už příliš neschází. Na sociálních sítích se již objevují první videa, která senioři sami natáčejí a baví i mnohem mladší ročníky.

„S youtubery spolupracujeme denně. A jelikož jsme přesvědčeni o tom, že i starší lidé mají mladší generaci čím obohatit, rádi bychom v budoucnu spolupráci s oldtubery vyzkoušeli,” uzavírá téma PR konzultantka Markéta Faltysová.

Video s celou pohádkou a další pohádky naleznete ZDE!