„Doporučoval bych, aby se všichni chovali asertivně a všímali si svého okolí. Pokud na vás někdo podezřele zírá, zeptejte se ho, jestli mu nemůžete nějak pomoct. Projevíte tak ochotu jednat a spíš se nestanete obětí trestného činu,“ říká Houdek.

Vyhnout se nebezpečné situaci je podle něj to základní. Doporučuje také nechodit na opuštěná místa, pokud je to možné, držet se skupiny a myslet na to, že každý se může stát obětí násilí. Prevence je tedy ze všeho nejdůležitější.

Pokud prevence selže, připravil si pro vás Pavel Houdek několik základních možností fyzické sebeobrany. Postup zhlédnete v přiloženém videu.