Je dobré mít na paměti, že horší známky na pololetním vysvědčení nejsou žádnou pohromou, ale jen upozorněním či varováním. Na tom, co a jak změnit, by se pak měli domluvit rodiče se svými dětmi.

Vysvědčení by také nemělo být žádným překvapením. O studijních výsledcích svých potomků by totiž rodiče měli být pravidelně informováni. Ať už od svých dětí, z žákovských knížek, nebo třídních schůzek. Dobré rodiče jednoduše známky na vysvědčení nikdy nepřekvapí, jelikož sledují školní výsledky svých ratolestí kontinuálně. Vědí tedy nejlépe, kde mají jejich děti mezery a ty se snaží společným úsilím napravit.

Hrozby, výčitky ani tresty v případě špatných známek nic neřeší. Rodiče by měli zachovat klid a vážit slov. V první řadě by si měli uvědomit, že známka je subjektivním hodnocením učitele a není pouze vizitkou dítěte, ale také rodiče.

Kde hledat pomoc

Pokud by si dítě nevědělo rady, cítilo úzkost nebo strach, může se obrátit o pomoc na Linku bezpečí na telefonní číslo 116 111, které funguje nepřetržitě a je bezplatné. Kromě čísla je k dispozici i e-mailová poradna: pomoc@linkabezpeci.cz nebo on-line chat: chat.linkabezpeci.cz.

Rodiče mohou využít služeb Rodičovské linky – na tel. čísle 840 111 234 (hovor účtován zvýhodněným tarifem 1,60 Kč/min včetně DPH), na kterou se lze obracet každý všední den odpoledne: pondělí až čtvrtek mezi 13.–19. hodinou a v pátek mezi 9.–15.