Prasklá žárovka, uvolněné šrouby, přitlučení hřebíku, vyčištění odpadu, prostě běžné opravy v domácnosti, by měly být ryze mužskou činností podle 86 procent dotázaných. K tomu si také 61 procent lidí myslí, že muž by měl domácnost také finančně zajistit. Ženy by se pak měly věnovat vaření (72 %) a úklidu (53 %).

Většina lidí (92 %) má za to, že oba partneři by měli mít stejné možnosti věnovat se svým koníčkům. Podle 85 procent by se oba měli dál vzdělávat a podle 83 procent také pěstovat společenské kontakty. Třiasedmdesát procent respondentů si rovněž myslí, že by věcí obou partnerů měla být iniciativa v intimním životě, a podle 62 procent také výchova dětí. Dvě pětiny dotázaných však přisoudily péči o děti pouze ženám, uvedla na základě průzkumu ČTK.

Ženy by rozdělily povinnosti mezi oba partnery 

Názory respondentů na rozdělení činností v rodině jsou podle CVVM zřetelně ovlivněny pohlavím dotázaných. Ženy by si představovaly, že by nákup jídla, úklid domova, vaření, péče o děti, pěstování společenských kontaktů, starost o rodinný rozpočet a nárok na koníčky, měli mít rozdělené oba partneři. Muži však na věc mají jiný náhled. Ženy by podle nich měly mít na starosti nakupování, vaření, uklízení, péči o děti a pěstování společenských kontaktů. Zatímco koníčky a starost o rodinný rozpočet mají být spíše mužskou záležitostí.

Lidé starší 60 let jsou pak ve svých názorech usedlejší. Častěji než ostatní tvrdili, že ženy mají nakupovat potraviny, vařit, uklízet, pečovat o děti a spravovat rodinný rozpočet. Muži se mají podle jejich názoru věnovat dalšímu vzdělávání, usilovat o profesní kariéru, finančně zajistit domácnost, vykonávat veřejné funkce, provádět běžné opravy v domácnosti a být iniciativní v intimním životě.