Jak český student co nejlépe pronikne do myšlení anglicky mluvícího člověka?

Podle odborníků doslovnými překlady. V angličtině se tak kupř. známá anglická otázka „How do you do?“ nepřekládá „Jak se máš?“, nýbrž doslovně: „Jak dělat ty dělat?“ Že je to kostrbaté a možná i úsměvné? Martina Králíčková odvětí: „Kdybyste se perfektně naučili jednotlivá anglická slova How-jak, do-dělat, you-ty, do-dělat, pak tu celou větu jako Čech takto nikdy neřeknete. K pochopení myšlení anglicky mluvícího člověka jsou tak potřebné doslovné překlady. Ty vám často nebudou připadat logické. Budou to přímo hádanky. Ale časem mnohem snáze rozluštitelné a pochopitelné. Stejně jako u malého dítěte, jež dokáže již ve třech letech z 90 % rozluštit, o čem se baví dospělí.“

Synchronizované učení

Pro výuku jazyků je velmi důležité propojit zvukovou stopu s textem běžícím na obrazovce počítače. Zrak i sluch se spojí v jednom okamžiku. To je velmi důležité. Pokud byste se biflovali, české a cizí výrazy byste neměli v mozku přesně ve stejném okamžiku, ale rychle by se střídaly. Chcete-li zlepšit svou paměť, musíte ty výrazy mít v mozku současně.

Pochopení nebo přesnost?

Každý den se náš mozek zabývá 25 000 myšlenkami. Jen na nás záleží, jaké to budou. Výuka jazyků by tak měla působit na bázi zvukových kulis. Časem si na tyto zvuky člověk zvykne, stejně jako na kulisu rádia, počítače či jiné zvuky. Naše podvědomí se na jazyk adaptuje a mozek se ho bude učit sám od sebe.

Gramatiku se jedinec naučí ,oklikou´ - doslovnými překlady, které jsou k pochopení konkrétního jazyka přednější než úplná gramatická přesnost.