Přenosy tukové tkáně se provádí s různou úspěšností více než sto let a injekční transplantace tuku již desítky let. V posledních letech se přitom výrazně zdokonalují techniky odběru a transplantace tkáně. Tudíž  se výrazně snížilo riziko vzniku kalcifikací a cyst, které dříve způsobovaly obtíže při diagnostice a detekci možného karcinomu prsu.

Fatgrafting spočívá v odběru tukové tkáně z podkoží kdekoliv na těle. Obvykle to bývá oblast břicha, boků, nebo stehen. Odběr je obdobou klasické liposukce s tím rozdílem, že se provádí velmi šetrně speciálními kanylami, s nižším podtlakem, rovnou do sterilních stříkaček.

"V našem případě je možné odebrat tuk pomocí nejmodernějšího přístroje pro invazivní ultrazvukovou liposukci Vaserlipo, u které dochází k minimálnímu porušení tukových buněk a tuk je ihned po odběru vhodný k přenosu do jiné oblasti. V místě liposukce je navíc minimální riziko nerovností a vzniklá volná kůže v odsávané oblasti se velmi rychle smrskne," vysvětluje plastický chirurg Libor Kment z kliniky plastické chirurgie Esthé.

Colemanova metoda čištění tuku využívá odstředění tuku pomocí centrifugy. Pro vlastní přenos se využije jen střední část sedimentu, která obsahuje největší množství živých neporušených buněk a také velké množství mezenchymálních kmenových buněk.

Colemanova metoda čištění tuku využívá odstředění tuku pomocí centrifugy. Pro vlastní přenos se využije jen střední část sedimentu, která obsahuje největší množství živých neporušených buněk a také velké množství mezenchymálních kmenových buněk.

FOTO: Klinika Esthé

Poté dochází k tzv. čištění tukové tkáně a následně k aplikaci tuku. Nesprávná je aplikace širšími kanylami pod vysokým tlakem, která se běžně používala a dodnes používá na některých pracovištích.

Přenos je sice rychlý, ale vytváří depa nahromaděného tuku, který nemá výživu, a to vede právě ke vzniku tukových nekróz, cyst a pozdějších kalcifikací. Navíc vysoký tlak vede k další destrukci tukových buněk.

"Moderní aplikace tuku se provádí po mikrokapkách, které se aplikují do co největšího množství „tunýlků“ v tkáni, v příjmové oblasti, v mnoha vrstvách. To zaručí výživu pro co největší množství buněk, a tím minimální nekrózu buněk a jejich co nejmenší resorpci," upozorňuje Libor Kment.

Tuk urychluje regeneraci kůže

Tuková tkáň mimo jiné působí i regeneračně na oblast kůže a podkoží. V místě aplikace dochází k měknutí jizev, regeneraci ozářené tkáně, snížení bolestivosti a k celkově lepšímu vzhledu kůže i jizev.

Tajemství spočívá v tom, že podkožní tuková tkáň obsahuje velké množství kmenových buněk, které napomáhají k dosahování těchto úspěchů.

Jedinou nevýhodou transplantace tuku je, že se určité množství tuku může vstřebat a k dosažení trvalého stavu je tak nutné někdy operaci opakovat a tuk doplnit. Odborníci ale neustále vyvíjejí a zdokonalují techniky odběru tuku a jeho přenosu, aby resorpce byla co nejmenší.

Podívejte se na přiložené video, jak transplantace tuku probíhá.