Byly doby, kdy rovnoprávnost mezi muži a ženami příliš velkou roli nehrála. Mnohé "povinnosti" byly jednoduše doménou žen, kterou musely chtě nechtě vykonávat. Taková situace už v 21. století moc neplatí.

Role žen a mužů se vyrovnávají, a to ve všech oblastech života, domácí práce nevyjímaje. Mnozí muži se tohoto úkolu zhostí dobrovolně, jiní svolí jen pod nátlakem, někteří se stále drží zpět. Ať je to jak chce, podíl mužů na provádění domácích prací za posledních padesát let prošel značnou proměnou.

Role se obrátily

Zatímco v roce 1965 strávily ženy úklidem domácnosti 30 hodin týdně, u mužů byl podíl výrazně nižší, pouze necelých pět hodin (4,9). V současnosti je podle průzkumu rozdíl nejen mnohem nižší, dokonce se prý i obrátily role. Domácími pracemi se zabývají více muži. Zhruba osm hodin týdně tráví při úklidu 66 procent z nich, zatímco u žen je to "pouhých" 62 procent.

V mnoha rodinách tak klasické "domácí" postavení žen při vaření, žehlení či uklízení zaujali muži, uvádí server Daily Mail.

"Život v 21. století je jednoduše mnohem rychlejší, než byl dříve. Lidé musejí najít kompromis mezi delší pracovní dobou a starostí o domácnost. Ne všichni mají finance na to, aby si najali někoho na výpomoc s úklidem. Rozdělení domácích povinností na oba partnery je tak jedním z řešení, jak vše zvládnout," uvádí  Benjamin Leyne, spoluzakladatel serveru YoupiJob, který průzkum provedl.