1. Neztrácejte hlavu a nezačněte zmatkovat – vždy existuje řešení, i když ho vy zrovna v tuto chvíli nevidíte.

2. Neřešte své problémy útěkem od potíží – ať už je to alkohol, drogy nebo samotné popírání vzniklé situace.

3. Obraťte se na místní úřad a kontaktujte pracovníka ze sociálního odboru nebo odboru péče o dítě, který vám zjistí, zda máte nárok na nějakou sociální dávku nad rámec té, kterou již pobíráte. Může se jednat např. o příspěvek nebo doplatek na bydlení, okamžitou finanční výpomoc, dávku hmotné nouze, apod.

4. Využijte služeb bezplatného finančního poradenství www.financnitisen.cz, kde vám poradí a pomohou nejen při již vzniklých finančních problémech, ale také vám pomohou finanční tísni předcházet.

5. Kontaktujte Armádu spásy, která disponuje azylovými domy pro ženy i matky s dětmi v tísni, kde je možnost krizového přespání a zajištění další aktuální pomoci. Více na www.armadaspasy.cz.

6. Pokud máte potíže s bydlením a placením nájmu, v místě trvalého bydliště se obraťte na městský či obecní úřad a požádejte o přidělení sociálního bydlení. Úředníci vám poskytnou potřebné informace o podmínkách a pomohou vám s vyplněním potřebných dokumentů.

7. Zjistěte si, zda v místě vašeho bydliště poskytují terénní sociální služby nějaké organizace, občanská sdružení a podobně. Jejich pracovníci vám mohou pomoci s řešením řady potíží, které s kvalitou bydlení souvisí. Například Armáda spásy poskytuje v Ostravě terénní programy v domácnostech osob, kterým hrozí ztráta bydlení a snaží se s nimi finanční situaci vyřešit.

8. Nevytloukejte „klín klínem“, nezadlužujte se dále, abyste mohly splácet své závazky. V případě potřeby opět kontaktujte Poradnu při finanční tísni.

9. Blíží-li se splátka a nemáte hotovost, kontaktujte instituci před termínem splátky.

10. Nebojte se o svých problémech hovořit – svěřte se přátelům, rodině, blízké osobě!

Armáda spásy poskytuje ženám navíc:
zprostředkování odborné pomoci – psycholog, právník, poradenství
pomoc při vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, žádostí
pomoc při vyřizování úřední korespondence
zprostředkování sociálně právní pomoci
pomoc při vyřizování dokladů
poskytnutí informací o návazných službách nebo ubytovnách, podnájmech
pomoc a podporu při hledání bydlení nebo práce
sociální výpomoc – např. potravinové balíčky