Jedny z největších nároků klade na své zájemce nepochybně právě pracovní trh. Zatímco v devadesátých letech postačila na středně vysoký post angličtina, dnes je její znalost považována za standard. Pro lepší uplatnitelnost je v současnosti také nezbytná znalost jednoho z dalších světových jazyků. „Cizí jazyky, a zejména angličtina, jsou nutností. S češtinou se na odpovědné pozici již neuplatníme ani na našem malém českém dvorku. Navíc cestujeme, a to se bez alespoň komunikativní znalosti minimálně angličtiny neobejde,“ řekla Šárka Litvinová, výkonná ředitelka portálu Study.cz.

Čínština i ruština jsou na vzestupu

Kromě tedy již v podstatě povinné angličtiny, mají největší perspektivu i méně očekávatelné jazyky. Světově posilující obchodní styky zejména Ruska a Číny i u nás mění požadavky na jazykové znalosti uchazečů o práci.

„Poslední dobou sledujeme výrazný zájem o ruštinu a čínštinu. Je jasné, že to souvisí s pracovním uplatněním obou těchto velkých jazyků,“ upozorňuje Litvinová. Dalším velmi atraktivním jazykem po angličtině je němčina nebo španělština, která je na vzestupu díky dobrému pracovnímu uplatnění a velké světové ploše, ke které se vztahuje.

O jazyky je zájem v každém věku

Ať už jde o studium jakéhokoli cizího jazyka, platí určitá pravidla. První by se dalo stručně shrnout: čím dříve, tím lépe. Nejlépe je s učením jazyků začínat v dětském věku, studium je snazší. Pro osvojení některého ze světových jazyků je třeba vyvíjet i kontinuální úsilí a vůli. Nejrychleji se člověk ve znalostech cizí řeči zdokonalí, když  absolvuje kvalitní jazykový kurz v zahraničí s rodilými mluvčími, nebo když má šanci - i bez studia - nějakou dobu v zahraničí žít.

Největší zájem o jazykové pobytové zájezdy je mezi studenty středních či vysokých škol. Mladé lidi na ně posílají rodiče, kteří vědí, co je pro jejich děti do budoucna nejlepší.

Zajímavou stálou kategorií studentů jsou překvapivě senioři. „Na jazykových školách v zahraničí se ostatně jako i u nás razí zásada nediskriminovat nikoho kvůli věku. Hlásí se tedy i starší ročníky. Chtějí dohnat to, co nestihly dříve, mají na to čas a prostředky a navíc spojují příjemné s užitečným. Učí se, cestují a obklopují se novou společností a kontakty,“ říká Šárka Litvinová.

Kvalitu jazyka zhoršuje i Facebook

Kvalita cizího jazyka se kvůli komunikaci prostřednictvím sms, mailu či facebooku stále zhoršuje. Je to patrné zejména u mladší generace lidí. V podstatě platí, že spisovně a správně anglický jazyk u nás neumí použít více než polovina lidí.

Podle Šárky Litvinové kvalitní angličtina dnes patří stejně jako počítačová gramotnost k základní výbavě pro uchazeče na trhu práce, a to i v profesích, o kterých bychom nepředpokládali, že jazykovou výbavu vyžadují.