"I když byla v uplynulém století zavedena zejména v legislativní oblasti řada pozitivních změn – volební právo pro ženy, rovná práva v manželství, zakotvení reprodukčních práv, právní postihy domácího násilí a legislativní zákaz diskriminace na základě pohlaví – prosazování těchto práv v praxi je nedostatečné," upozorňuje Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby a dodává:

"Úsporná ekonomická opatření v reakci na ekonomickou krizi vedou k významnému omezování systému sociálního zajištění, což v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností ve společnosti vytváří hluboké sociální propasti. V mnoha ohledech tato situace dopadá naléhavěji na ženy. Stále navíc platí, že skupina žen, které mohou skutečně využít dosažených pozitivních změn v oblasti genderové rovnosti, zůstává minoritou. Bližší pohled na současnou situaci tak svědčí o tom, že nás ještě velký kus cesty za genderovou spravedlností čeká."

Historie MDŽ

V roce 1908 v New Yorku v USA  se na konci zimy konala demonstrace žen na popud tamní Socialistické strany Ameriky. Odvaha amerických švadlen, které požadovaly volební právo žen, lepší pracovní podmínky a zákaz práce dětí, dokázala zvednout ze židlí nejednoho politika. Na mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály mezinárodní organizace socialistů v Kodani v srpnu 1910, prosadila Němka Clara Zetkinová pořádání tohoto mezinárodního svátku, nebylo však ještě stanoveno datum.

Datum 8. března bylo pak vybráno jako připomenutí protestu žen proti válce a bídě v Petrohradě v roce 1917. V roce 1975 byl následně 8. březen oficiálně vyhlášen Mezinárodním dnem žen Organizací spojených národů.

Oslavy MDŽ v roce 2012

Česká ženská lobby se 8. března 2012 připojí k celé řadě aktivit pořádaných celosvětově na podporu bojů za práva žen. V České republice si MDŽ připomeneme v Brně a v Praze happeningem, divadelním představením, veřejným čtením knih či odbornou diskusí.

Program 8. 3. 2012

BRNO - 17 h. Diskuse o nerovnostech v odměňování, pořádá Genderové informační centrum NORA za spoluúčasti Gender studies, o.p.s., vystoupí Zuzana Brzobohatá, Anna Putnová, Nina Bosničová, Fakulta sociálních studií MU (Joštova 10, Brno, místnost č. P31).

BRNO - 19 h. Benefiční představení Monology Vagíny, pořádá Nesehnutí Brno ve spolupráci s Persefonou a Ligou lidských práv, HaDivadlo (Poštovská 8, Brno), program od 17:30 zahájí performance pod vedením Lenky Klodové.

PRAHA - 10:30 Závod okolo sněmovny, pořádá Fórum 50 %, Poslanecká sněmovna PČR (vchod z Malostranského náměstí), symbolický závod o místa na kandidátních listinách moderuje Simona Babčáková.

PRAHA - 15 h. Seminář u příležitosti vydání knihy Pracovní dráhy žen (Křížková A. a kol., SLON 2011), pořádá Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., vystoupí Alena Křížková, Hana Maříková, Lenka Formánková, Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1).

PRAHA - 18:30 Scénické čtení z klasické feministické literatury, pořádá Gender studies, o.p.s., kavárna Vypálené koťátko (Mařákova 5, Praha 6).

Další akce navazující na MDŽ

Praha, 9. března 2012 - 18 h. Vernisáž výstavy Care Crisis, pořádá Centrum pro současné umění FUTURA za spoluúčasti Gender & sociologie, galerie FUTURA (Holečkova 45, Praha 5).

Praha, 19. března 2012 - 17 h. Debata Ženy a penze: Chudoba ve stáří je rodu ženského, pořádá Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s., vystoupí Ilona Švihlíková, Vít Samek a Daniel Münich, Institut CERGE-EI (Politických vězňů 7, Praha 1).