„E-learning je velice dobrý doplněk jazykové výuky, ale sám o sobě nestačí. Aby byla jazyková výuka úspěšná, musí být v prvé řadě intenzivní, a to e-learning není. Jazyk není jen o učení se, o slovíčkách, o frázích. Je to také kontakt s reáliemi. Jazyk je o kultuře, o chování,“ vysvětluje Karel Klusák, majitel cestovní kanceláře Intact.

Pokud jde o elektronické vzdělávání v cizím jazyce, k nejznámějším metodám patří Skype Learning. Konverzace, výklad nové gramatiky a vůbec procvičování s lektorem probíhá na dálku s využitím aplikace Skype. Přes internet si můžete telefonovat i s rodilým mluvčím vzdáleným tisíce kilometrů. V hodinách se využívají videokonference, interaktivní multimediální materiály, poslechová cvičení.

Zajímavou metodou je také vyučování na principu eTandem, která spočívá v tom, že se dva žáci navzájem učí svůj mateřský jazyk. Úspěch výuky v takové dvojici je založen na vzájemné podpoře a pomoci jednoho studenta druhému. Měli by trávit stejnou dobu nad studiem každého z jazyků a každý by měl být stejnou dobu žákem i učitelem.

Podle Klusáka je sice každá metoda přispívající k jazykovému vzdělávání dobrá, ale žádný z těchto e-trendů nemůže konkurovat výuce s živými kantory na kurzech v zahraničí, kde se student věnuje cizímu jazyku celý den. Musí v cizí řeči běžně komunikovat a má velmi omezenou možnost používat mateřský jazyk. Pohybuje se mezi reálnými lidmi, komunikuje s hostitelskou rodinou, s mnoha lektory, se studenty z celého světa, s místními lidmi. Slyší reálné přízvuky a najednou zjistí, že angličtin je spousta.

Výhody zahraničních kurzů

  • Měsíční kurz v zahraničí dá středoškolákům tolik, co rok studia jazyka doma.
  • Výuka je tak intenzivní, že se rozmluví i student, který má při studiu doma s cizím jazykem problém.
  • Zlepší si poslech i mluvení, obohatí slovní zásobu, získají sebevědomí v komunikaci a naučí se v jazyce rychle reagovat.
  • Nikdo nemusí řešit, že přece nepojede sám: všichni studenti jsou v cizině na stejné lodi, kamarády není třeba hledat, prostě tam jsou.
  • Nuda po výuce neexistuje.
  • Kdo touží po exotice, může studovat v Austrálii, Jižní Africe, Jižní Americe, na Novém Zélandu nebo třeba i na ostrově Guadeloupe.
  • Pro introvertnější typy studentů a pro klid rodičů jsou v nabídce také kurzy s pedagogickým doprovodem.
  • Rodiče si nemusí dělat žádné starosti – o potomky je skvěle postaráno.

 

Nová alternativa k zahraničním kurzům angličtiny

Zcela nový styl výuky nabízí jazykový ateliér Archimedes Language Academy v Praze. Výuky jazyka se zde zcela přizpůsobuje životnímu stylu studenta a nabízí mu používání jazyka v situacích, které v životě běžně zažívá. Podle spoluautorů jazykového ateliéru Jiřího Horáka a Miroslava Pešty jejich způsob výuky dokáže zcela nahradit jazykový pobyt v zahraničí.

"Cizí jazyk se můžete učit, memorovat nebo procvičovat. Můžete si s sebou všude nosit učebnice a slovníky. Ale dokud nebudete jazyk používat v reálných situacích, nebudete ho mít zažitý. A právě o zažití cizího jazyka jde. Každodenní kontakt s jazykem je tou nejpřirozenější metodou, jak jej dostat pod kůži. A my jsme k tomu připravili mnoho zážitků, které hravě a zábavně znalost jazyka prohloubí a vtáhnou vás do děje,“ vysvětluje Jiří Horák.

Lektoři ke studentům přistupují velmi individuálně, na základě typologie osobnosti a stanovení jejich úrovně a cílů. Komunikují s nimi osobně při hodinách a telefonicky i e-mailem při zjišťování pokroku nebo při zadávání a hodnocení úkolů. "Zazvoní vám telefon a vy musíte mluvit anglicky a přijde vám to úplně přirozené. Není tak dne,
kdy byste si od cizího jazyka odpočinuli," upozorňuje Miroslav Pešta.

Místo učebnic zde student dostává iPad naplněný cizím jazykem, kde si může listovat tematickým příběhem, procvičovat gramatiku, psát diktáty a zažívat tak cizí jazyk kdekoliv. Všechny příběhy jsou namluvené jak česky, tak cizím jazykem, aby studenti jazyk nejen viděli, ale i slyšeli. Navíc mohou neustále sledovat svůj pokrok, což jim dodá motivaci i více sebevědomí.

"Výuka je rozdělena do několika tematických modulů, během nichž studenti poznají destinace, kde jazyk mohou využít. Při studiu se tak podívají třeba do Vancouveru, vyzkouší si přípravu sushi nebo poznají práci režiséra bollywoodského filmu. Právě díky zážitkům a individuálnímu přístupu budou s cizím jazykem v neustálém kontaktu. Na konci každého čtrnáctidenního modulu navštíví tříhodinový workshop, kde si ověří získané znalosti v reálných situacích. Navíc si vyzkouší netradiční činnosti jako střílení z luku, degustaci vína, to vše v cizím jazyce. Díky zážitkům jsou studenti vtaženi do akce a ani si neuvědomují, že najednou nemluví česky," dodává Miroslav Pešta.