Povinný stejnokroj přináší vedle atraktivity rozhodně i další výhody, zvláště pro ženy nedocenitelné – jdete-li do práce nebo na pracovní akci, nemusíte stát dlouhé hodiny před šatníkem a rozmýšlet se, co na sebe. Na druhou stranu s sebou ale přísná pravidla nesou občas i trochu stresu. Každý model má totiž přesně určená pravidla nošení, jednotlivé části se nesmí kombinovat a zapomenou-li vojákyně přibrat například k saku kravatu, mohou mít velký problém.

„ Na všechno - ať už nástup, slavnostní přísahy, školení nebo výcvik - je určena ústroj, kterou jsou všichni povinni dodržet, v případě nedodržení jsou vykázáni a musí se převléci. V případě soustavného porušování kázně může být dotyčná osoba potrestána,“ říká pplk. Zdeněk Šír z Ministerstva obrany.

Vycházkové uniformy pozemního vojska na zimu

Vycházkové uniformy pozemního vojska na zimu

FOTO: Novinky

Jak vypadá šatník vojákyně

Vojákyně musí být flexibilní a podle své funkce a pracovní náplně se účastnit akcí různého typu. Jejich šatník tak kromě klasických vycházkových uniforem v zimním a letním provedení čítá i polní uniformy, zjednodušeně maskáče - na zahraniční mise, slavnostní uniformy nebo velmi cenný vojenský smoking, bez něhož se ženy nemohou účastnit například pracovních plesů.

Dámský smokink je nutností na plesy a významné společenské akce, tančit se v něm ale prý moc nedá

Dámský smoking je nutností na plesy a významné společenské akce, tančit se v něm ale prý moc nedá.

FOTO: Novinky

Nejstarší ze současných stejnokrojů jsou uniformy Hradní stráže, které vznikly v roce 1990, a stejnokroje Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Oba typy uniforem mimochodem navrhl slavný výtvarník Theodor Pištěk a patří k těm nejdražším a nejcennějším. Zbylé uniformy pak vznikaly většinou ve druhé polovině 90. let, letní stejnokroje a večerní dámský smoking pak až po roce 2005.

Tyto uniformy pro Vojenskou kancelář prezidenta republiky navrhoval Theodor Pištěk

Tyto uniformy pro Vojenskou kancelář prezidenta republiky navrhoval Theodor Pištěk.

FOTO: Novinky

Všechny úbory, kromě těch od Theodora Pištěka, navrhuje oddělení vývoje, výzkumu a zkušebnictví výstrojní služby v Brně v úzké spolupráci s Vojenským historickým ústavem, vždy s ohledem na naše historické tradice. Jen polní uniformy vznikají v souladu s mezinárodními pravidly tak, aby ženám zajistily co největší bezpečnost.

Maskáče jsou jediným oděvem, který je stejný pro ženy i muže

Maskáče jsou jediným oděvem, který je stejný pro ženy i muže.

FOTO: Novinky

Uniformy se fasují za zásluhy

Základní armádní výstroj fasují ženy bezplatně. Získání dalších modelů si ale musí odpracovat, zpětně za odsloužené období dostanou takzvané výstrojní body v podobě poukázek, za které si pak jezdí do skladu vybírat nové kousky. Jediné, co si musí pořídit zcela samy, jsou boty – a to černé lodičky bez jakýchkoliv ozdob. Oproti mužům jsou například lehce znevýhodněny i tím, že muži si mohou nafasovat i spodní prádlo.

Slavnostní uniformy, v zeleném provedení pro pozemní vojsko, v modrém pro Vojenskou kancelář prezidenta republiky

Slavnostní uniformy, v zeleném provedení pro pozemní vojsko, v modrém pro Vojenskou kancelář prezidenta republiky.

FOTO: Novinky

Podle Šíra je nejpikantnějším problémem to, že si chce většina žen, zvláště pak těch mladých, nechávat zkracovat sukně od uniforem podle nejnovějších trendů: “Ale i na to reagují předpisy, kdy k zarmoucení mužů si mohou ženy zkrátit sukni pouze 10 centimetrů nad střed kolenní čéšky,“ dodává.