V minulosti se kladl důraz na řadu teorií, ve kterých muži vnímají polonahé, či svlečené ženy pouze jako fyzický objekt a že nevnímají ženskou mysl a intelekt. Neříkáme, že to není pravda, ale ženy se v tomto ohledu od mužů zase tolik neliší. „Důležitým objevem naší studie je popření těchto feministických teorií,“ doplňuje Gray a jeho kolegové z Yaleské univerzity.

Podle něj ale nejsou polonahé či nahé osoby vnímány jako bezduché objekty, je jim jen přisuzován jiný druh intelektu. To znamená, že se na druhé nedíváme jako na celek mysli a těla, ale tyto dva aspekty oddělujeme. A čím méně vidíme z těla, tím méně se zajímáme o mysl. Jednáním se rozumí schopnost jednat, plánovat a ovládat se. Prožitky zahrnují schopnost cítit bolest, potěšení a emoce.

„Když muži a ženy vidí něčí nahé tělo, jejich vnímání profesionality se sníží, zatímco vnímání prožitků se zvýší. To je způsobeno tím, že lidé oddělují mysl a tělo a považují je za dvě oddělené a odlišné stránky, kdy schopnost jednat a plánovat je spojována s profesionalitou a schopnost prožívat nebo cítit je spojována s tělem,“ dodává doktor Gray.

"Tento jev může nastat i bez odstranění oblečení. Jednoduše se stačí zaměřit na něčí přitažlivost, soustředit se na tělo a ne na mysl.“