Tým výzkumníků z univerzit v Buffalu, Texasu a na Hawai zkoumal specifické online chování na webech sociálních sítí. U celkem 311 dobrovolníků zjišťoval dvě věci - jak který jedinec používá Facebook a na jakých faktorech zakládá svou sebeúctu.

Vědci sledovali množství času, které muži a ženy trávili správou svých profilů, počty sdílených fotografií, velikost jejich sítí i to, jak byli dobrovolníci promiskuitní, pokud jde o chování v oblasti "přátelství".

Fotka jako sebeprezentace

"Ti dobrovolníci, jejichž sebeúcta záležela na posouzení ostatními - například ocenění fyzického vzhledu nebo překonání ostatních v nejrůznějším soupeření, mají tendence více se zapojovat do sdílení fotografií," řekl k výsledkům doktor Michael Stefanone z University v Buffalu. Ti z nich, jejichž sebehodnocení záviselo především na posouzení vzhledu, pak měli podle Stefanoneho intenzitu online sdílení fotografií nejvyšší.

Naproti tomu ti dobrovolníci, jejichž sebeúcta byla definována rodinným životem či bezúhonným způsobem chování, strávili obecně mnohem méně času online.

Vědci na základě výzkumu přišli i s poněkud nepřekvapivým tvrzením, a to, že ženy se s vlastním vzhledem a image identifikují mnohem více, než muži. Častěji sdílejí velké množství fotografií, čímž s ostatními soupeří o pozornost.

"I když se to dalo předpokládat, je pro mě velkým zklamáním, že i v roce 2011 mnoho mladých žen prezentuje svou hodnotu prostřednictvím fyzického vzhledu - v tomto případě vystavením fotky na Facebooku jako nějaké reklamy," shrnul Stefanone. Podle něj je to možná dáno i populární kulturou a nejrůznějšími reality šou, které stereotypy o důležitosti fyzické krásy u žen podporují.