Každý, kdo uvažuje o plastické operaci nebo estetické proceduře, by si měl uvědomit, že odchodem od lékaře to končit nemusí. Mezi nejčastější komplikace po zákroku patří hematomy v operované oblasti, otoky, nebo infekce. Ty pak mají vliv nejen na psychiku pacienta, ale také na konečný výsledek zákroku.

Před každým zákrokem je velmi důležitý rozhovor s lékařem, který jej bude provádět. Měl by vyslechnout, co si pacient přeje, posoudit, zda je to vhodné, zvážit případná rizika zákroku a vysvětlit mu vše, co ho čeká.

Pokud je člověk po výkonu s výsledkem nespokojený, měly by jeho první kroky obrazně řečeno směřovat na Českou lékařskou komoru (ČLK). Mluvčí ČLK Michal Sojka Novinkám řekl, že „první věc, kterou by měl člověk udělat, je stěžovat si právě ke komoře“. Dodal, že každý občan má možnost podávat bezplatně k orgánům ČLK stížnosti na jednání lékařů vždy, když se domnívá, že lékař postupoval neodborně, nebo jednal neeticky. Když je s rozhodnutím revizní komise nespokojen, může proti němu podat námitku, která je opravným prostředkem.

Plastika rtů, která nesplnila očekávání

Tak postupovala i Martina Hůďová, která toužila po zvětšení horního rtu pomocí gelu Remake. Obrátila se na lékařku chirurgie Ilonu Michalovou, která se plastickými zákroky zabývá. S výsledkem a chováním lékařky však byla velmi nespokojená.

Před zákrokem podle svých slov Martina Hůďová nic nepodepisovala a za aplikaci gelu zaplatila 6000 Kč, ačkoli lékařka nepoužila celou dávku, která je v ampuli. Martina Hůďová Novinkám řekla, že pooperační otok trval dva týdny. Když opadl, byl horní ret stále úzký a navíc se nad ním vytvořily dvě boule. Proto se znovu objednala u lékařky s tím, že chtěla buď vysvětlit, co má dělat, nebo vrátit peníze. Lékařka to prý odmítla a zavolala policii. "Nyní už od zákroku uběhl rok a boule jsou nad rtem stále a na dotek jsou bolestivé," říká Martina Hůďová.

Obrátila se proto podle svých slov na kliniku plastické chirurgie Asklepion, kde jí řekli, že takto by výsledný efekt zřejmě vypadat neměl. Doporučili postižená místa masírovat, to však kvůli bolesti nejde. Martina Hůďová se proto obrátila na ČLK, kde ale rozhodli, že lékařka postupovala správně.

Svůj pohled na kauzu poskytla Novinkám i MUDr. Ilona Michalová. S pohledem své pacientky nesouhlasí. Říká, že jelikož byl horní ret opravdu velmi úzký, domluvily se, že jej v bočních částech gelem trochu nadzvednou, a tím se ret zvětší. „Udělala jsem to, co jsem slíbila a na čem jsme se domluvily,“ říká lékařka.

Video

Lékařka popisuje plastický zákrok

Potvrdila, že pacientka nic nepodepisovala, protože se nejednalo o zákrok, při kterém by mohl nastat zdravotní problém. „Preparát Remake problémy nevyvolává,“ dodala.

K incidentu při kontrole ve své ordinaci řekla, že pacientka chtěla vrátit peníze s tím, že je nespokojená. „Nechtěla ode mě žádnou úpravu ani opravu,“ vysvětlila Ilona Michalová. Dodala, že policii do ordinace zavolala na žádost stěžující si pacientky. Lékařka si podle svých slov není vědoma, že by se něčeho dopustila. To podle ní potvrzuje i rozhodnutí ČLK, která zhodnotila reklamaci pacientky jako neoprávněnou.