I když to tak v mnoha domácnostech či vztazích často nevypadá, jsou prý podle nejnovějších průzkumů muži upovídanější než ženy. Co se ale týká významnosti dané mluvy, jsou na tom podle serveru Daily Mail jednoznačně lépe ženy.

Psycholog Geoffrey Beattie z univerzity v Manchesteru zhodnotil data z celkem 56 studií zabývajících se mužskou a ženskou komunikací a zjistil, že i muži, které mnozí v okolí považují za málomluvné, použili během dne mnohem více slov, než ženy za stejné období. Co se ale týče například hovorů o sexu, měly navrch rozhodně ženy.

Na základě tohoto zjištění následně provedl i svou vlastní studii, při které provedl s dobrovolníky celkem 50 rozhovorů na různá témata. Poté dobrovolníkům předložil skripta, ve kterých chybělo každé páté slovo, a požádal je o jejich doplnění.

Konkrétní a všeobecné výrazy 

Při doplňování chybějících slov byly ženské výrazy sice hůře odhadnutelné, protože ženy při jejich výběru užívaly slova opatrněji, a tím byl i význam dané věty všeobecnější, ale celkový poslech byl více hodnotný. Muži naproti tomu možná používají více předvídající výrazy, ale slovně nevýrazné (například "pěkný" nebo "dobrý").

Jako příklad lze uvést situaci při skládání komplimentů partnerovi/partnerce. Typicky mužským komplimentem často bývá věta: "Dnes vypadáš opravdu skvěle." Ženy by v té samé situaci pravděpodobně řekly: "Tvoje bunda se mi opravdu líbí. Kde jsi ji koupil?"

Podle Beattieho lze odhadnout čas, po který muži denně mluví, na zhruba 81 procent z celého dne, u žen je to zhruba 71 procent.

Jedno z mála témat, kdy byli muži i ženy na stejné verbální úrovni, byla publicistika a sociální tématika.