Rok Zajíce je tím nejlepším okamžikem pro vyjednávání, a to nejen v zaměstnání ale i v partnerských vztazích. Domov, rodina a vůbec partnerské vztahy jsou oblasti, ve kterých lze v tomto roce dosáhnout vůbec největších úspěchů, od kterých se pak budou odrážet i další úspěchy v zaměstnání apod. Pokud tedy člověk bude usilovat o klidné a bezpečné prostředí doma, s největší pravděpodobností i snáze vyřeší ostatní problémy, jež mu život nachystá.

Měsíc bude plnit přání

Symbolem roku Zajíce je Měsíc a říká se, že všechna přání a prosby budou v tomto období vyslyšena, zvlášť když je měsíc v úplňku. Pokud tedy půjdete při měsíci v úplňku v noci na zahradu, pak díky měsíčním paprskům získáte magickou energii, která vám dodá na nebojácnosti, odvaze či lásce. Díky tomu se posílí i vaše vnitřní energie "Chi" a váš život ovládne moudrost.

V novém roce by lidé měli víc věcí řešit diplomaticky, což se může odrazit i na politickém poli mezinárodních vztahů. Lidé budou ochotni mnohem více ke kompromisům a ústupkům než jiné roky.

Přesto se toto pozitivum ne všude s dobrým potáže. Zákon a pořádek v tomto roce spíše utrpí. Nebude vůle prosadit řadu pravidel a předpisů. A obecně lidé budou inklinovat k odkládání všech nepříjemných úkolů na neurčito.

Vliv Zajíce totiž bude ještě více podporovat lenivé a pohodlné lidi. Smysl pro povinnost tak bude pro mnohé lidi ještě více cizí.

Peníze se budou vydělávat snáze

Peníze naopak budou lidé získávat mnohem snáze a za menší úsilí než kdy jindy. Lidé mnohem snáze a bez větších stresů dosáhnou i svých tužeb po luxusu a životních nadstandardech. V podstatě se dá říci, že rok Zajíce každému umožní být bezstarostný a šťastný.

Osobnost člověka narozeného v roce Zajíce

Lidé narození v roce Zajíce patří mezi nejšťastnější znamení vůbec, což je zřejmě dáno i příznivým vlivem Měsíce.

Zajíc je symbolem vlídnosti, dobrých mravů, laskavosti, ale i citu pro krásu. Dokáže být elegantní a hbitý především v komunikaci a diplomacii. Proto se z něj může velmi dobře stát úspěšný diplomat či ostřílený politik.

Zároveň však Zajíc může vést i vcelku velmi poklidný život, jelikož soukromí dokáže dost dobře oddělovat od zaměstnání.

Zajíc bude vynikat i díky svému dobrému úsudku a citu pro umění.

Naopak nejvíc problémů si může přidělat kvůli svému sklonu k náladovosti, kdy ve slabé chvilce dokáže být i nadřazený a lhostejný vůči ostatním lidem. Zejména pokud se jedná o lidi mimo jeho rodinné zázemí.

Peníze mu skutečně svědčí

Jestli je Zajíc v něčem skutečně dobrý, pak v podnikání a v peněžních transakcích. Svou vychytralostí dokáže zejména pro sebe z minima vytěžit maximum. A díky své obchodní prozíravosti a talentu pro vyjednání si v podstatě zajistí rychlý kariérní postup v každém zaměstnání.

Je skutečně zajímavé, jak člověk ve znamení Zajíce dokáže být jiný doma a v zaměstnání. To co je jeho předností doma, nikdy neuplatňuje venku a naopak. Takže tichý a klidný člověk se rázem může proměnit v sebejistého, až narcistického kariéristu.

Zajíc mívá na první pohled výborné až dokonalé vystupování. Nikdy nepoužívá hrubá slova či vulgarismy, k dosažení cílů využívá zcela jiné techniky. V profesním životě patří mezi nejdokonalejší manipulátory vůbec.

Pro partnery a skutečné přátele však dokáže být oporou i rádcem. Ovšem ani za ně navenek bojovat nebude. Poradí jim jak, a bude očekávat, že s kůží na trh půjdou samotní. Jakmile pro ně kdokoliv začne být dlouhodobou přítěží, ze svého života je prostě jednoduše vytěsní. Zajíc prostě touží po jednoduchém a kvalitním životě a moc dobře si uvědomuje, že nejsnáze toho dosáhne, pokud se bude starat pouze sám o sebe.

Mezi nejzajímavější světové osobnosti ve znamení Zajíce patří norský král Olav V., královna Victoria, Albert Einstein, David Rockefeller či David Frost.

Zajímavostí je i to, že zajíc je v čínské mytologii symbolem dlouhověkosti.

Dítě ve znamení Zajíce

Dítě, jež se narodí v roce Zajíce, bude velmi hodné, vyrovnané a poslušné. Jelikož půjde o velmi senzitivní osobnost, bude i velmi citlivý na nálady svých rodičů, jimž se bude přizpůsobovat.

Velmi dobře se bude i učit, komunikovat, ale lehčí problémy může mít se zručností. Občas bude obtížnější mu zcela porozumět, jelikož bude velmi přemýšlivý a jeho myšlenkové pochody se mohou lehce vymykat.

Nicméně i když bude vypadat jako dokonalý andílek, ve skutečnosti s vámi bude manipulovat, aby dosáhl maximálních výhod pro sebe.