Blondýnky totiž přitahují více pozornosti než ostatní ženy a muži je vnímají jako atraktivnější. Právě zvýšený zájem mužů je potom hlavní příčinou jejich zvýšeného sebevědomí.

Studie prokázaly, že čím výjimečněji se lidé cítí, tím komplikovanější je jejich vztah s okolím. Výzkum provedený na 156 amerických studentkách měl zkoumat sociální vztahy od důvěry po agresi.

Čekali jsme milé holky

Aaron Sell z Kalifornské univerzity k výsledkům řekl: „Očekávali jsme, že blondýnky budou mít k pocitu důvěry daleko větší předpoklady než ostatní mladé ženy. Zejména proto, že v prostředí jižní Kalifornie mají vzhledem ke zdejšímu klimatu výsadní postavení. Naopak nás překvapilo zjištění, že na akademické půdě jsou blondýnky daleko bojovnější, než jejich vrstevnice.“

Celou situaci vykládají vědci tvrzením, že blondýny vyrůstaly v jakési „bublině“ a byly opečovávány daleko lépe než ostatní lidé tak dlouho, že si neuvědomují, že muži jsou k nim uctivější, než k ostatním ženám. To je vede k přesvědčení, že by se k nim jejich okolí mělo chovat jako k „princeznám“.

Zároveň ale vědci zjistili, že ačkoli jsou světlovlásky agresivnější, je oproti tmavovláskám a rusovláskám daleko méně pravděpodobné, že by se pustily do skutečného boje. Nejspíš je to tím, že se snaží zajistit, aby jejich vzhled něžných dívek zůstal zachován.

Podle psycholožky Catherine Salmonové mají blondýny daleko větší důvěru ve své schopnosti, ačkoli to mnohdy nemusí odpovídat skutečnosti. Oproti tomu mají brunetky, možná v reakci na své vlastní stereotypy, tendenci více pracovat a čekat méně zvláštní zacházení.

I ženy, které nemají barvu přírodní si na speciální zacházení ze strany mužů zvané „blondeness“ velmi rychle zvyknou.