Průzkum ukázal, že 32 procent respondentů sleduje horoskopy náhodně, 28 procent tazatelů občas a 15 procent výjimečně. Každý den pak předpověď pro vývoj osudu vyhledávají v tištěných médiích a na internetu čtyři procenta dotázaných.

Horoskopům souhrnem věří 51 procent dotázaných a sedm procent pak přiznalo, že jim horoskopy ovlivňují život. Někdy horoskopům věří 33 procent dotázaných a pouze některým 18 procent. Naopak 45 procent účastníků průzkumu uvedlo, že horoskopům nevěří nikdy.

Vede znamení zvěrokruhu

Nejvíce jsou sledovány horoskopy vypracované na základě znamení zvěrokruhu, kterým dává přednost oproti ostatním 41 procent dotázaných. Žádné konkrétní druhy horoskopů pak nepreferuje 45 procent respondentů.

Průzkum zároveň ukázal, že všechny druhy horoskopů sledují i lidé, kteří jim nevěří. Nadpoloviční většina ovšem dává některým horoskopům jistou váhu a skutečně jim věří. Určitá skupina dotázaných pak připouští, že na jejich životy mají horoskopy vliv.