Nový objev může pomoci najít účinnější způsoby, jak pacienty zbavit bolesti a různých nemocí. Za použití moderních technologií němečtí experti zjistili, že pouhá důvěra v léčbu je efektivní.

Skutečně dochází k utlumení signálů bolesti v oblasti míchy zvané dorzální (zadní) roh, což je důkazem toho, že o úlevu se postaral účinný biologický mechanismus.

 

Placebo efekt je zakořeněn v evolučně nejstarších oblastech centrálního nervového systému,Falk Eippert

"Je zakořeněn v těch evolučně nejstarších oblastech centrálního nervového systému. Proto je placebo efekt tak výrazný," vysvětluje vedoucí výzkumu Falk Eippert z Univerzitního lékařského centra v Hamburgu-Eppendorfu. Eippertův tým ke studiu změn míšní aktivity použil zobrazení pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI).

Na ruce patnácti dobrovolníků potom nechal působit nepříjemné teplo a sledoval reakce jejich míchy, když si testovaní mysleli, že byli ošetřeni anestetickým krémem nebo placebem. Ve skutečnosti byly obě masti neúčinné, ale fMRI skeny ukázaly, že nervová aktivita se výrazně snížila, když pokusné osoby věřily, že dostaly anestetikum.

Schopnost ošálit medicínu tím, že naprosto neúčinná látka vyvolá klinický prospěch pro pacienta, fascinuje lékaře a je noční můrou pro výrobce léčiv. Při klinických zkouškách dostávají pacienti jak zkoušený lék, tak placebo. Právě účinky placeba znesnadňují určit, jestli nový lék funguje.

Placebo efekt je zvlášť účinný při léčbě centrální nervové soustavy, například depresí a bolestí. Lékaři se dlouhé roky domnívali, že se jedná o psychologickou záležitost, ale výsledky posledních výzkumů ukazují, že jde o významnou součást lidské fyziologie.