Australští odborníci zjistili, že výška mužů ovlivňuje jejich obraz na pracovišti – vyšší muži jsou totiž považováni za mocnější, schopnější a inteligentnější. 

„Podle našich výzkumů průměrný muž měří 178 centimetrů a za každých dalších pět centimetrů má plat vyšší o tolik, jako by měl o rok více zkušeností než jeho kolegové,“ uvedl jeden z autorů Andrew Leigh z Australian National University.

„Pravda je, že vysocí lidé opravdu vydělávají více peněz,“ dodává další z autorek Arianne Cohenová, která dokonce problematiku diskriminace na pracovišti podle výšky zpracovala v knize Tall Book. „Nejsou milejší. Nejsou přitažlivější. Nejsou nic víc,“ dodává k výhodě vysoké postavy Cohenová. Studii publikoval Economic Record vydavatelství Wiley-Blackwell.

Druhá studie ukazuje spojitost výšky a žárlivosti

Odborníci z univerzit v Groningenu a Valencii se dotazovali 549 mužů a žen v Nizozemsku a Španělsku a snažili se zjistit, jak moc se považují za žárlivé a jaké vlastnosti u potenciálních rivalů považují za obzvláště nebezpečné.

Zatímco ženy podle tohoto výzkumu nepřátelsky reagují především na krásu a šarm zástupkyň stejného pohlaví, jejich protějšky mají obavy hlavně ze silných a bohatých mužů.

Menší muž versus žena průměrného vzrůstu

Ukázalo se rovněž, že vyšší muži jsou méně náchylní k žárlivosti než jejich méně vzrostlí kolegové. U žen prý naopak k největším žárlivkyním patří dámy průměrného vzrůstu.

Vědci to vysvětlují evolučními zákonitostmi. Již dříve výzkum odhalil, že pro ženy jsou atraktivnější vyšší muži, ty naopak více přitahují ženy střední výšky, neboť se těší nejlepšímu zdraví a plodnosti.

Ženy žárlí na tělesně vyspělejší sokyně

Na rozdíl od vysokých mužů jsou ale středně vzrostlé ženy za určitých okolností mnohem žárlivější než malé nebo vysoké dámy. Platí to v případě, že jsou nuceny čelit tělesně vyspělejší nebo sociálně lépe postavené sokyni.

"Vyšší ženy jsou dominantnější a dokáží lépe bojovat než menší ženy," vysvětlují tuto skutečnost vědci ve studii otištěné v aktuálním vydání odborného magazínu Evolution and Human Behavior.