„Potlačování negativních emocí je něco, co děláme každý den, abychom byli zdvořilí. Nicméně můj výzkum ukazuje, že paralyzování svalů, které jinak pomáhají vyjádřit emoce, vede ke zvnitřnění těchto negativních pocitů,“ uvedla doktorka Judith Grubová, která zkoumala účinky botoxu na psychiku pacientů v Nizozemí.

Nebezpečné vedlejší účinky

Při pokusech s dobrovolníky přitom prokázala, že při potlačování exprese emocí ve tváři dochází k jejich zvnitřnění. Emoce se obracejí dovnitř, místo aby byly vybity směrem ven, člověk zažívá více stresu vedoucího k depresím.

„Mnoho lidí si myslí, že je to jen botox, a tak si ho můžou nechat udělat v obědové pauze. Ale zapomínají, že může mít celou řadu vedlejších účinků,“ dodala Grubová.