Šedivění vlasů je zřejmě výsledkem řetězové chemické reakce, díky které se vlasy bělí samy.

Tento proces začíná, když klesne hladina enzymu zvaného kataláza. To způsobuje, že se přestane odbourávat peroxid vodíku, který je ve vlasech přirozeně přítomen. Jeho obsah stoupá a vzhledem k tomu, že také jiné enzymy, které by napravily jím způsobené škody, jsou na ústupu, vlasy ztrácejí barvu.

"Pokud se nám podaří zabrzdit tuto řetězovou reakci, dokážeme zabránit šedivění vlasů," vysvětluje spoluautorka studie Karin Schallreuterová, profesorka klinické a experimentální dermatologie na anglické univerzitě v Bradfordu. Její objev byl zveřejněn v časopise Amerických společností experimentální biologie.