Behaviorální genetička S. Alexandra Burtová z Michigan State University zjistila, že studenti mužského pohlaví, kteří jsou ve skupině vrstevníků nejpopulárnější, mají určitý gen související s výtržnickým a nekonvenčním chováním.

„Ideou této studie je, že vaše geny vás předurčují k jistému chování a že toto chování vyvolává různé způsoby společenských reakcí od druhých osob. Takže se děje to, že vaše geny vás do určité míry přivádějí k jistým sociálním zkušenostem,“ uvedla docentka Burtová.

Výzkumem genetických vzorků pak odhalila, že mladíci nejoblíbenější ve skupině měli jistý gen související s produkcí serotoninu, který zároveň souvisel s chováním porušujícím běžná pravidla.

„Takže gen předurčující je k normy porušujícímu chování a jejich normy porušující chování je činí populárními,“ dodala Burtová.

Studie byla publikována v odborném časopise Personality and Social Psychology.